Vision

Mörbylånga kommun har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommunkoncernens organisation och för Mörbylånga kommun som plats.

Visionen pekar ut färdriktningen för kommunens agerande både på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen.

Mörbylånga – en kommun där vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar vi goda förutsättningar för vår framtid, trygghet och fritid.

Sidan uppdaterad 1 april 2020 Kommentera sidan