Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Jobba hos oss/Lediga jobb

Lediga jobb i Mörbylånga kommun

Här ser du vilka jobb som för tillfället är lediga i Mörbylånga kommun.

Klicka på länken på respektive tjänst för mer information. Alla tjänster söks via Offentliga jobb.

Välkommen med din ansökan!

 • Matchningsansvarig till AME

  2018-04-19

  Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar med att stödja olika målgrupper i sin väg mot egenförsörjning. Målgrupperna är liksom samverkansaktöre ...

 • Fritidsledare till Fritidsgårdarna i Mörbylånga kommun

  2018-04-18

  Som fritidsledare i Mörbylånga kommun jobbar du på kommunens samt-liga fritidsgårdar, men också i vår mobila verksamhet. Vi jobbar utifrån mål vi til ...

 • Klasslärare årskurs 2 i Torslunda skola, vikariat

  2018-04-18

  Att vara klasslärare i åk 2 innebär ett helhetsansvar för utbildningen av eleverna i klassen och goda kontakter med föräldrar. Du förbereder, planer ...

 • HR-konsult till Verksamhetsstöd, HR-avdelningen

  2018-04-17

  Verksamhetsstöd består av HR, lön, kommunikation, servicecenter, risk/säkerhet och kansli som leds av en HR- & Administrativ chef. Tillsammans kommer ...

 • Distriktssköterska/sjuksköterska till sjuksköterskeverksamheten

  2018-04-16

  Tjänst 1. Du jobbar som sjuksköterska med ett omvårdnadsansvar på ett av våra särskilda boenden Rönningegården. Du jobbar i team tillsammans med under....

 • Undersköterska, vikariat till Gårdby hemtjänst

  2018-04-11

  Hemtjänst består av insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad, med syfte att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen. Arbet ...

 • Undersköterska till Gårdby hemtjänst

  2018-04-11

  Hemtjänst består av insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad, med syfte att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen. Arbet ...

 • Enhetschef med passion för människor

  2018-04-09

  Mörbylånga kommun ser verksamhetsnära ledarskap som en viktig del i att nå goda resultat, bra arbetsmiljö och ett långsiktigt ledarskap. Vi söker nu e ...

 • Skolpsykolog

  2018-04-09

  Som skolpsykolog är du centralt placerad och utgör en specialistresurs för våra verksamheter. Arbetet är konsultativt, i nära samarbete med den pedago....

 • Lärare F-3 till Gårdby skola, vikariat

  2018-04-05

  Gårdby skola – skolan på den östra sidan av Öland mitt i en bygd med en spännande histora. Gårdby skola är den lilla skolan med det stora hjärtat som ...

 • Mellanstadielärare till Glömminge skola

  2018-04-03

  Vi söker en mellanstadielärare i engelska, matematik, svenska, no, idrott (även andra ämneskombinationer kan vara av intresse) som kommer att få ett m ...

 • Tekniker för Gator/Vägar, Mark/ Exploatering

  2018-03-29

  Tjänsten är en projektanställning som fördelas med 50% på avdelningen för Mark- och Exploatering och 50% på Teknisk Affärsverksamhet. Mark- och Expl ...

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  2018-03-21

  Du kommer att vara placerad på Miljöverksamheten som är en del av Miljö- och byggnadsförvaltningen vid Mörbylånga kommun. Miljöverksamheten arbetar me ...

 • Undersköterska till Rönningegården, Solen/Vinden

  2018-02-12

  Vård-/omvårdnadsarbete med HSL-uppgifter på delegation. Rönningegården är ett profilboende med inriktning kultur och kulturarv. Med detta som bas arbe ...

 • Sommarvikarier inom Vård och Omsorg

  2017-12-15

  Vi söker i denna annons flertalet sommarvikarier inom Vård och Omsorg i Mörbylånga kommun. Du anger i formuläret i annonsen inom vilken verksamhet du ....