Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl regleras i alkohollagen (2010:1622), 5 kap. 5 §. Detaljhandeln med folköl som är öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent, ställer krav på att lokalerna ska vara avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel. Innan du kan starta verksamheten måste en anmälan göras till kommunen. Anmälningsblankett kan du hämta hem här från hemsidan.

Du som säljer folköl måste också utöva en särskild egenkontroll över försäljningen. Verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram som i huvudsak handlar om regelbundet arbete med information till kunder och personal. Det är detaljhandlaren som ansvarar för att personalen har de kunskaper som krävs men kommunen hjälper gärna till med information, råd och stöd.

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla inom EU, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss i Mörbylånga kommun att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Här finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.morbylanga.se/personuppgifter

Sidan uppdaterad 9 augusti 2019 Kommentera sidan