Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl (öl klass II) ställer krav på att lokalerna ska vara avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel. Innan du kan starta verksamheten måste en anmälan göras till kommunen. Anmälningsblankett kan du hämta hem här från hemsidan.

Du som säljer folköl måste också utöva en särskild egenkontroll över försäljningen. Verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram som i huvudsak handlar om regelbundet arbete med information till kunder och personal. Det är detaljhandlaren som ansvarar för att personalen har de kunskaper som krävs men kommunen hjälper gärna till med information, råd och stöd.

Sidan uppdaterad 27 mars 2018 Kommentera sidan