Tillsyn över serveringsställen

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter för servering av alkoholdrycker på restaurang.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

5XXE
 

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter för servering av alkoholdrycker på restaurang. Statens Folkhälsoinstitut ansvarar på nationell nivå för att alkohollagens regler efterlevs. Länsstyrelsen har tillsyn inom Kalmar län men bistår också kommunerna med råd och stöd.

Det är kommunens personal som utövar den direkta tillsynen över restaurangerna i Mörbylånga. Polisens ansvar omfattar bland annat ordning och åldergränser och det kan förekomma samordnad tillsyn där representanter för bägge myndigheterna deltar.

Tillsynsavgift

Varje enskilt restaurangföretag debiteras en årlig tillsynsavgift baserad på restaurangens öppettid och omsättning. Som tillståndshavare redovisar du varje år volymen försålda alkoholdrycker på restaurangrapporten och uppgifterna används av Statens Folkhälsoinstitut för att upprätta den nationella konsumtionsstatistiken

Sidan uppdaterad 9 augusti 2019 Kommentera sidan