Beviljade projekt 2020

Projekt: Scenen Södra bruket projekt 2020
Sökande: Föreningen Scenbrottet
Beskrivning: Färdigställande av scen med inköp, frakt och montering av två nya containrar.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200701-20200501

Projekt: Renovering av sockenstugan
Sökande: Segerstads Sockenstugeförening
Beskrivning: Byta/reparera tak, fönster och ytterpanel.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200801-20210801

Projekt: Hamnutveckling i Grönhögen
Sökande: Grönhögens utvecklingsbolag
Beskrivning: Anlägga en aktivitetsplats vid hamnområdet i Grönhögen som allmänheten ska få nyttja gratis. Beachvolleyplan, utepingisbord samt grillplats.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200502 – 20200731

Nytt stängsel tennisbanan i Grönhögen

Projekt: Tennisbanan
Sökande: Grönhögens IF
Beskrivning: Byta utslitet stängsel runt banan till ett nytt tre-metersstängsel.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200401-20200630

Projekt: Utegym i Södra Möckleby
Sökande: Södra Möckleby Sockenförening
Beskrivning: Södra Möckleby Sockenförening och Degerhamns IF vill uppföra ett utegym med 6-8 träningsstationer i anslutning till Alunhälsan, Alunskolan och det aktivitetshus som kommunen projekterar på fastigheten.
Beviljat belopp: 46 813 kr. Medfinansiering som möjliggjort att projektet också beviljats 121 712 kr från landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen.
Projekttid: 20200201-20201231

Projekt: Utvecklande av friluftslivet i och omkring Degerhamns hamn
Sökande: Degerhamns båt- och sportfiskeklubb
Beskrivning: Vi har för avsikt att renovera en utdömd brygga och tillgänglighetsanpassa denna och i samband med den byggs ett trädäck med sittplatser, samtidigt kommer detta däck att utgöra vändplan för ex rullstol och barnvagn. Dessutom vill vi bygga vindskydd vid utsiktsplatsen ute på udden för att tillgodose det ökande antalet besökande av t.ex. fågelskådare, vandrare och cykelturister i området. Vi vill även placera soffor och bord i området som allmänheten kommer att ha tillträde till och möjlighet att nyttja alla dagar på året. Detta gäller även bryggan och vindskyddet.
Beviljat belopp: 30 294 kr. Medfinansiering som möjliggjort att projektet också beviljats 78765 kr från landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 8 juni 2020 Kommentera sidan