Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Kraftsamling Sydöland

Kraftsamling Sydöland

Med anledning av Cementas beslut om minskning av sin verksamhet i Degerhamn och uppsägning av större delen av personalstyrkan har Mörbylånga kommun tagit initiativ till projektet Kraftsamling Sydöland. Syftet med projektet är att mobilisera krafter och resurser för att lindra konsekvenserna av Cementas nedskärningar och istället få fart på utvecklingen för att på sikt skapa ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamheter och besökare. En viktig målsättning är att det år 2025 ska finnas minst 383 arbetstillfällen på Sydöland, det vill säga en ökning med 25 arbetstillfällen jämfört med januari 2019. Projektet medfinansieras av Region Kalmar län.

Bakgrund

Den 16 oktober nåddes vi av beskedet om en nedskärning av verksamheten på Cementa i Degerhamn. Från och med 1 maj 2019 kommer fabriken bli en terminal och enbart producera mikrocement. I dagsläget arbetar 75 personer på Cementa men i den nya produktionen behövs enbart sex personer. Dessutom drabbas 14 underleverantörer i regionen, varav fem finns på Sydöland.

En företagsnedskärning drabbar inte enbart de anställda i företaget utan kanske i ännu högre utsträckning det omgivande samhället i form av svårighet att upprätthålla både kommersiella och offentliga servicefunktioner såsom vård/omsorg, skola, butiker, brandförsvar, sjukvård, kollektivtrafik med mera på grund av minskad befolkning. Samtidigt kan man se att omstruktureringar i större företag över tid har resulterat i ökad krisberedskap i drabbade kommuner och genom ett kraftfullt agerande från lokala, kommunala och regionala parter har en negativ händelse vänts till något positivt och ett livskraftigt företagande har byggts upp utifrån givna förutsättningar kring attraktiva lokala tillgångar och värden.

Krisorter har vänts till samhällen med ett blomstrande och diversifierat näringsliv, utflyttning har vänts till inflyttning, samhällsengagemanget på orten har ökat och småföretag har utvecklats med fler anställda än tidigare. För att det ska ske krävs ett starkt engagemang och att alla tänkbara parter mobiliserar sina resurser tillsammans. Därför har Mörbylånga kommun tagit initiativ till projektet Kraftsamling Sydöland.

Projektet

Projektet pågår under 2019 och är inriktat på Sydöland, såsom området definieras i översiktsplanen. Styrgruppen består av Mörbylånga kommun, Region Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar Län, Ölands Turismorganisation, Arbetsförmedlingen, Ölands Bank, Cementa, Guldfågeln, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, LRF och Södra Möckleby Sockenförening.

Prioriterade områden inom projektet är:

Näringslivsutveckling

  • Företagsrekrytering
  • Nyföretagande
  • Företagsutveckling

Landsbygdsutveckling

  • Inflyttning
  • Lokal mobilisering
  • Kollektivtrafik
  • Räddningstjänst
  • Hälso- och sjukvård

Utveckling av kommunens hamnar

  • Projektet har identifierat ett behov av att utveckla hamnarna i Mörbylånga kommun. Målet är att öka dess attraktionskraft gentemot både boende och besökare samt att utveckla hamnarnas potential rent generellt.

De åtgärder och initiativ som föreslås ska ses kompletterande och stödjande till ordinarie pågående verksamheter och aktiviteter som utförs av olika aktörer, myndigheter och organisationer. De åtgärder och initiativ som föreslås ansluter också till lokala och kommunala strategier, den regionala utvecklingsstrategin Klimat att växa i och handlings- och utvecklingsplaner med koppling till södra Öland.

Arbetsgruppens roll kommer vara att driva på och samordna aktiviteter i projektet inom ovan nämnda fokusområden. För att få till förändring krävs dock att många aktörer arbetar tillsammans för Sydölands utveckling, så som lokala föreningar och företag liksom regionala och nationella myndigheter och organisationer.

Du kan följa projektet löpande via Facebook-sidan Kraftsamling Sydöland. Har du tankar och idéer om Sydölands utveckling? Tveka inte att höra av dig till arbetsgruppen!

Öppettider

De fasta öppettiderna kommer att vara
måndagar kl. 16.00-18.00 samt tisdagar kl. 11.00-13.00.

Utöver de fasta tiderna är du alltid välkommen in när du ser att vi är på plats för att prata utveckling på Kraftsamling Sydöland.

Besöksadress

Varmt välkomna till Kyrkvägen 1, 380 65 Degerhamn.

Sidan uppdaterad 6 september 2019 Kommentera sidan