Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Tomtmark och lokaler

Tomtmark och lokaler

Vill du etablera ditt företag i Mörbylånga kommun och söker mark eller lokaler? Här finns flera exploateringsområden. 

Handelsområdet Brofästet

Vid Brofästet i norra Färjestaden finns två exploateringsområden på totalt ca 70 000 kvm. Här har etablerats däckvaruföretag, detaljhandelskedja samt företag med tvättservice, biluthyrning och bensinstation.

Områden för industrietableringar

Planlagd mark för industri finns i Färjestaden, Algutsrum och Mörbylånga.

I Färjestaden finns ca 60 000 m2 planlagd industrimark. Marken är privatägd. Utbyggnad av infrastruktur är nödvändig för etablering för ca 40 000 m2.

I Algutsrum finns ca 25 000 m2 planlagd industrimark. Ca 15 000 m2 är privatägd mark och ca 10 000 m2 är kommunal mark. Utbyggnad av infrastruktur är nödvändig för etablering på den kommunala marken.

I Mörbylånga finns ca 25 000 m2 planlagd industrimark. Marken ägs av kommunen. En omedelbar etablering är möjlig på ca 15 000 m2 av dessa.

Lediga lokaler

Samtliga kommunägda fastigheter förvaltas av kommunens fastighetsbolag, Mörbylånga Bostad AB. Kontakta dem för hjälp med att hitta alternativ som kan passa din verksamhet.

Länk till Mörbylånga Bostad AB 

Andra aktörer

Det finns även ett flertal övriga fastighetsägare och exploatörer som erbjuder lokaler och mark inom kommunen. I de flesta fall får du kontakt med dessa genom mäklare som är aktiva i regionen. De lokala bolagen med verksamhet inom fastighetsförvaltning kan du söka efter i kommunens näringslivsregister. Du är också välkommen att kontakta kommunens mark- och exploateringschef eller näringslivsutvecklare för ett samtal kring dina mark- eller lokalbehov.

Länk till Mörbylånga kommuns näringslivsregister 

Sidan granskad 19 januari 2018 Kommentera sidan