Innergården - grön arbetslivsinriktad rehabilitering

Innergården är en insats som arbetar med grön arbetslivsinriktad rehabilitering/naturbaserad rehabilitering där odling, natur och utomhusvistelse utgör en stor del av verksamheten.

Om Innergården
Innergården är belägen i anslutning till Capellagården i Vickleby på Öland. Insatsen driver en frilandsodling på ca 200 m2, ett växthus på 40 m2 samt en villaträdgård.

Social samvaro, friskvård, coaching, stöd och vägledning är verktyg för att nå en bättre hälsa och inriktning mot arbetslivet.

Målgrupp och arbetssätt 
Innergården riktar sig till personer mellan 18-64 år som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna har möjlighet att via insatsen få arbetsträning, extern praktik och att genomföra studiebesök på arbetsplatser och skolor. Handledarna vägleder och följer individen hela vägen ut i arbetslivet.

Ansökan
Du som vill delta i insatsen kontaktar din handläggare/kontaktperson på respektive myndighet. Du är välkommen på studiebesök hos oss innan du skickar in din ansökan.

En gemensam insats
Innergården är en insats som finaniseras och bedrivs i samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet i Kalmar län. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar och alla kommuner i länet är medlemmar i Samordningsförbundet.

Sidan uppdaterad 27 september 2019 Kommentera sidan