Till innehåll på sidan
Skorstenar som släpper ut ånga
Kommun och politik

Kommunen planerar att sälja fjärrverksamheten

Mörbylånga kommun har för avsikt att sälja den kommunala fjärrvärmeverksamheten under våren/sommaren 2023 till Solör Bioenergy Group.

Under 2021 fick förvaltningen i uppdrag att utreda en försäljning av kommunens fjärrvärmeverksamhet. Mörbylånga kommun har genomfört en försäljningsprocess och har en köpare.

Viktiga urvalskriterier när man vill hitta en köpare var den långsiktiga kundnyttan och hållbarhetsfrågorna. Ett av skälen till försäljningen är att kommunen vill att fjärrvärmeverksamheten ska växa och utvecklas för invånare och företag och försäljningen kan göra att en annan aktör kan genomföra detta.

Mörbylånga kommun ska vara en plats för växtkraft och livskvalitet. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att komma dit har kommunen tagit flera beslut för att säkra den långsiktiga ekonomin. En viktig del i detta har varit att se över möjligheten att sälja fjärrvärmeverksamheten.

Beslut fattas under våren

Försäljningen pågår just nu och under våren fattar kommunfullmäktige ett slutgiltigt beslut.

Det är viktigt att du som kommuninvånare kan ta reda på vad en eventuell försäljning innebär för dig. Därför har vi samlat all information om försäljningen på en samlingssida på vår webbplats.

Läs mer om fjärrvärmeavyttringen här

När fullmäktigebeslutet vinner laga kraft sker försäljningen. För fjärrvärmekunderna i kommunen kommer inte någon större skillnad märkas.

Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Solör finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. I närområdet är Solör leverantör av Fjärrvärme i Mönsterås kommun på flera orter. Verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

Frågor och mer information

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, Mörbylånga kommun
0485-473 28 eller matilda.warenfalk@morbylanga.se

Åsa Bejvall, ekonomichef, Mörbylånga kommun
0485-470 35 eller asa.bejvall@morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2024-06-26 Publicerad: 2023-04-10
Gå till topp