Till innehåll på sidan
Gruppbild med deltagare från när Kommunal och Vision besöker Social omsorg på deras kontor i Färjestaden.
Stöd och omsorg

Kommunal och Vision besöker Social omsorg för att lära mer om tillitsbaserad styrning

Under en intressant och givande eftermiddag välkomnade Social omsorg förbundsordföranden för Kommunal och Vision till kontoret i Färjestaden. Besöket var ett initiativ från fackförbunden själva för att få lära sig mer om vår kommuns innovativa arbete med tillitsbaserad styrning och våra rikskända modeller - Mörbylångamodellen och Degerhamnsavtalet.

Med gårdagens besök ville de båda förbundsordföranden få en djupare inblick i Mörbylångamodellen och Degerhamnsmodellen – två innovativa initiativ i vår kommun som kännetecknas av tillit, engagemang och en strävan att förbättra både arbetsmiljön och tjänsternas kvalitet för våra invånare.

På plats på Social omsorgs kontor i Färjestaden för att träffa Malin Ragnegård från Kommunal och Veronica Magnusson från Vision fanns medarbetare och verksamhetschef inom Social omsorg Sofi Ludvigsson Ferm tillsammans med kommunens socialchef Ann-Katrin Ståhl och Socialnämndens ordförande, Katarina Stjernfelt (S).

Först på agendan stod Mörbylångamodellen; en behovsanpassad hemtjänst där personalen har större inflytande över arbetet. Mörbylångamodellen har visat sig vara en verklig framgång inom Social omsorg i vår kommun. Implementeringen av modellen i 11 hemtjänstgrupper är en imponerande bedrift som krävt både mod och engagemang.

– Det är viktigt att skilja mellan styrning och ledning. För att skapa en miljö där personal och brukare känner att de har inflytande och är delaktiga, måste man ibland släppa på kontrollen och istället fokusera på att bygga upp ömsesidig tillit och samarbete, säger Ann-Katrin Ståhl, socialchef i Mörbylånga kommun. Men för att personalen ska kunna ta ett större ansvar måste de också få rätt förutsättningar för det.

Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef inom Social omsorg, poängterar vikten av chefens närvaro i arbetsmiljön:

– Att alla cheferna är ute i verksamheterna ger oss möjlighet att se och förstå mer av det som händer på plats. Man kan fånga upp nya perspektiv och förbättringsområden.

– Den tillitsbaserade styrningen inom Social omsorg har ett starkt politiskt stöd, berättar Katarina Stjernfelt (S) i Socialnämnden, Mörbylånga kommun. Mörbylångamodellen har uppmärksammats över hela Sverige och vi politiker är stolta över att ha varit delaktiga i implementeringen. Mörbylångamodellen främjar både delaktighet och samarbetsvilja, man hjälps åt på ett helt annat sätt.

Vidare diskuterades även Degerhamnsavtalet; ett lokalt avtal som tecknades med Kommunal i september 2022 för att locka fler att arbeta i Degerhamn. Med ett sänkt heltidsmått ges de anställda inom hemtjänsten i Degerhamn möjlighet att välja mellan fridagar eller kortare arbetsdagar. Detta har resulterat i en fulltalig personal och ökad frisknärvaro.

Ann-Katrin Ståhl tror att en faktor till framgången med kommunens tillitsbaserade arbete är att vi är bra på innovation i vår kommun. Hon berättar att det pågår en omställning i kommunen för att hitta nya sätt att jobba.
– Vi har byggt upp en kultur där man kan lita på varandra, där det är okej att testa nya saker. Detta är en trygghet för våra chefer.

Läs mer: Mörbylångamodellen – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Senast uppdaterad: 2024-03-15 Publicerad: 2024-03-15
Gå till topp