Kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 30 april kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

30 maj kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Joakim Ivarsson och Eija Vartiainen – Information Samordningsförbundet i Kalmar län (30 minuter)
  - Niklas Palmquist – Information IT-chefen (30 minuter)
  - Niclas Beermann – Information tekniska chefen (30 minuter)
 6. Revisorn informerar
 7. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) med anledning av rådande vattenbrist av Pia Schröder (-)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Varför deltar inte Mörbylånga kommun i den riksomfattande krisberedskapsveckan? av Pia Schröder (-)
 8. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Gatubelysning längs cykelvägen från Skogsby centrum ner till Järnvägsgatan
 11. Utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland samt slutrapporten "Studie av möjliga effekter vid en eventuell sammanslagning av Borgholms och Mörbylånga kommuner"
 12. Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2016
 13. Ölands kommunalförbund - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
 14. Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2016
 15. Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2016
 16. Samordningsförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
 17. Samordningsförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
 18. Yttrande på överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheterna Färjestaden 1:165 m fl, fd Däckroy-tomten
Sidan uppdaterad 13 juni 2017 Kommentera sidan