Kommunfullmäktiges sammanträde 28 mars 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 28 mars kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Kulturinslag vid mötet: Flygande mattor från Kulturskolan

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

28 mars kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Niclas Beermann – Information om vattensituationen i kommunen (20 minuter)
  - Anna Gustafsson – Information från integrationsenheten (20 minuter)
 6. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 7. Svar på Medborgarförslag - Önskan om en kulturpelare på torget i Mörbylånga
 8. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Angående Matrosen 1 från Roger Hedh (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Angående integrationsarbetet från Henriette Koblanck (S)
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - Angående
  60 procents ökad kostnad utöver budget för VA-ledningar på södra Öland från Claus Zaar (SD)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - När får man svar från Mörbylånga kommun från Matilda Wärenfalk (S)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Angående Sandbyborg från Henriette Koblanck (S)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Angående näringslivsklimatet i Mörbylånga kommun från Stig Salebäck (S)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Angående exploateringsavtalet för Matrosen 1 från Margaretha Lööf-Johanson (S)
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Önskemål om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis
 11. Anmälan av Medborgarförslag - Renovera lekplatsen i Gårdby
 12. Anmälan av Medborgarförslag - Parkourpark på Torslunda skola
 13. Anmälan av Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
 14. Anmälan av Medborgarförslag - Förbättra lekplatsen i Gårdby
 15. Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en simhall
 16. Anmälan av Medborgarförslag - Renovera skateparken eller bygga en ny skateramp
 17. Svar på Motion av Pia Schröder (-) - En dynamisk och relevant krisövning måste genomföras för en eventuell olycka på Ölandsbron
 18. Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att anställa en personalchef
Sidan uppdaterad 21 mars 2017 Kommentera sidan