Kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 28 februari kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

28 februari kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Hans Ericsson och Eija Vartiainen - Information Samordningsförbundet i Kalmar län (30 min)
 6. Information ny VA-taxa - Jenny Singman Nyblom WSP Samhällsbyggnad – Föredragning VA-taxan (60 min)
 7. Revisorn informerar
 8. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 9. Svar på Medborgarförslag - Gör Dämmet i Färjestaden mer handikappsanpassat genom att asfaltera grusvägarna
 10. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson angående kulturhus från Henriette Koblanck (S)
 11. - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson om Kustvägen från Mörbylånga till Färjestaden från Magaretha Lööf-Johanson (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson om kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten från Henriette Koblanck (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Fråga om ansvaret för mängden uttag av kalksten från Pia Schröder (-)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Jämlikhetsarbetet i Mörbylånga från Eric Rosenlund (SD)
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) – Barnäktenskap från Anne Oskarsson (SD)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Tecknat vattenavtal med Borgholm och Kalmar från Bength Andersson (S)
  - Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson - Kommunens jämställdhetsarbete från Margaretha Lööf-Johanson (S)
 12. Anmälan av Medborgarförslag - Åtgärda parkeringsplatserna för funktionsnedsatta på hamnplan i Färjestaden
 13. Anmälan av Medborgarförslag - Metall- och skrotinsamling i Mörbylånga kommun för medborgare som bor långt ifrån återvinningsstationer
 14. Anmälan av Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 80 km/tim till 60 km/tim genom Eketorp
 15. Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 4 % ökad digital effektivisering i kommunen
 16. Svar på Motion av Roger Hedh (S) och Kurt Arvidsson (S) - Sopsortering inom kommunens verksamheter
 17. Svar på Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Inrättande av ett årligt Folkhälsopris i Mörbylånga kommun
 18. Utbetalning av partistöd 2017
 19. Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 (7-9 skola)
 20. Informationssäkerhetspolicy
 21. Bo Blad (S) - Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
 22. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Bo Blad (S)
Sidan uppdaterad 21 februari 2017 Kommentera sidan