Du är här: Start/Kommun & Politik/Möten och protokoll/Kommunfullmäktige/Dagordning 26 september

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 26 september kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Kulturinslag: Installation Skördefesten

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

26 september kl. 18 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Regionförbundet informerar – Regional Utvecklingsstrategi 2030 (30 minuter)
 6. Svar på Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
 7. Svar på Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
 8. Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen, Rylgatan, Färjestaden
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden
 11. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 12. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande Agneta Stjärnlöf (M) om simträning i skolan från Kristina Sjöström (S)
 13. Ölands kommunalförbund - Tertialbokslut per den 30 april 2017
 14. Revidering av verksamhetsområden i Degerhamn-Årsvik, Dörby, Grönhögen och Strandskogen
 15. Mörbylånga Bostads AB - Utökad borgens- och låneram samt upphävande av fullmäktigebeslut
 16. Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) - Inför dubbel markanvisning i Mörbylånga kommun
 17. Valdistriktsindelningen vid valen 2018
 18. Antagande av detaljplan för Vickleby 1:27 med flera
 19. Antagande av detaljplan - Isgärde 4:74, Bertil Palms väg
Sidan uppdaterad 19 september 2017 Kommentera sidan