Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 25 april kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

25 april kl. 18.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Klas-Göran Gidlöf – Information om arbetet mot våldsbejakande extremism
 6. Svar på Medborgarförslag - Bygga en skatepark i Mörbylånga
 7. Interpellationer och frågor
 8. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Belysning på gång-/cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Sleipnergatan i Skogsby
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Bidrag för installationskostnad till ideella föreningar i kommunen som vill beställa fiberanslutning under 2017
 11. Rapport av kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag
 12. Rapport om obesvarade motioner
 13. Rapport om obesvarade medborgarförslag
 14. Beredningen strategi för utveckling av södra Öland - Slutbetänkande
 15. Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Uppföra ett äldreboende i Södra Möckleby
 16. Utredning gällande badplatser i Mörbylånga kommun
 17. Revisionsberättelse för år 2016
 18. Årsredovisning 2016 för Mörbylånga kommun
 19. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 2016
 20. Tillsättande av beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen
 21. Beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen
  - Val av 8 ledamöter tiden 2017-05-01-2018-03-23
 22. Beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen
  - Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande tiden 2017-05-01-2018-03-23
 23. Antagande av detaljplan - Del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra
Sidan uppdaterad 24 maj 2017 Kommentera sidan