Kommunfullmäktiges sammanträde 29 augusti 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 29 augusti kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

29 augusti kl. 18 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Ann Willsund – Information kommunchefen
 6. Svar på Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
 7. Workshop Kommunal ekonomi
 8. Anmälan av Medborgarförslag - Stänga av korsningen Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Mountainbikebana vid gamla MTB-banan
 10. Anmälan av Medborgarförslag - En MTB-bana vid gamla Mountainbikebanan
 11. Anmälan av Medborgarförslag - Sätt upp farthinder på Möllstorpsgatan, mellan Åkervägen och Storgatan
 12. Anmälan av Medborgarförslag - Trafiksituationen i Algutsrum
 13. Anmälan av Medborgarförslag - Stoppa utflyttningarna av asylsökande ungdomar
 14. Anmälan av Medborgarförslag - Sponsringen av Pensionärernas dag på Ölands Djurpark
 15. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 16. VA-verksamheten - Årsredovisning 2016
 17. Interpellationer och frågor
 18. Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020
 19. Förändringar i resursfördelningsmodellen för barn- och ungdomsverksamheten inför budget 2018
 20. Ölands kommunalförbund - Äskande om tilläggsbudget gällande ökade kostnader för lokalt RiB-avtal
 21. Gemensamt Arkivcentrum - Ökade kostnader
 22. Antagande av detaljplan - Isgärde 4:74, Bertil Palms väg
Sidan uppdaterad 18 april 2017 Kommentera sidan