Protokoll från nämnder, utskott och beredningar 2012

Protokoll från nämnder, utskott och beredningar

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

R7EX
 

Protokollen rensas från personuppgifter innan de publiceras på webben. Kontakta kommunkansliet om du vill ta del av hela protokollet. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Jävsnämnden

Demokratiberedningen

Ekonomiberedningen

Välfärdsberedningen

Föreningsrådet

Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 28 januari 2013 Kommentera sidan