Protokoll från nämnder, utskott och beredningar 2012

Protokoll från nämnder, utskott och beredningar

Protokollen rensas från personuppgifter innan de publiceras på webben. Kontakta kommunkansliet om du vill ta del av hela protokollet. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet

Jävsnämnden

Demokratiberedningen

Ekonomiberedningen

Välfärdsberedningen

Föreningsrådet

Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 28 januari 2013 Kommentera sidan