Du är här: Start/Kommun & Politik/Kris & Säkerhet/Störningsmeddelanden/VA-sanering i Grönhögen

VA-sanering i Grönhögen

Mörbylånga kommun utför saneringsarbete av VA-ledningar i Grönhögen, Oxelvägen och Nybovägen. Detta gör vi för att koppla in vatten och dagvatten i området och för att byta ut gamla spillvattenledningar.

Sandahls Entreprenad AB utför entreprenaden. De kontaktar berörda fastigheter under byggtiden.

Entreprenaden startar i mars 2017. Sandahls arbetstider är vardagar kl. 7-17.

När vi gör detta kommer ett nytt verksamhetsområde beslutas för vatten-, spill- och dagvatten.

Teknisk affärsverksamhet, Mörbylånga Kommun, kommer i enlighet med "Lagen om allmänna vattentjänster" ta ut anslutningsavgifter på erforderliga tjänster av fastighetsägarna inom detta verksamhetsområde.

När de nya ledningarna är beslutade och meddelade till respektive fastighetsägare skall de som har dagvatten (tak och dräneringsvatten) kopplat till spillvattnet idag koppla om detta till den nya dagvattenledningen.

Kontaktpersoner

Taxor: Maj Wahlström 0485-470 43

Verksamhetsområden: Håkan Lagesson 0485-477 46

Projektet: Billy Gidö 0485-470 41

Byggledare: Tobias Throfast 072-537 05 26

Sidan uppdaterad 1 mars 2017 Kommentera sidan