Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi/Årsredovisning

Årsredovisning

I årsredovisningen redovisas kommunens ekonomiska utveckling under det föregående året. Här ingår bland annat resultat- och balansräkning samt verksamheternas utveckling och budgetavvikelser.

Årsredovisningen presenteras i ett eller två dokument: en mer sammanfattande årsredovisning utifrån kraven i kommunallag och kommunal redovisningslag och en mer detaljerad redovisning av verksamheternas utveckling och ekonomi.

Sidan granskad 16 juni 2017 Kommentera sidan