Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi/Skattesats

Skattesats 2018

Kommunens skattesats för inkomståret 2018 är 21,41 kronor och landstingsskatten är 11,37 kronor. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,78 kronor.

Alla skattskyldiga betalar också en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Sidan uppdaterad 3 juli 2018 Kommentera sidan