Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi/Skattesats

Skattesats 2017

Kommunens skattesats för inkomståret 2017 är 21,41 kronor och landstingsskatten är 11,37 kronor. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,78 kronor.

Alla skattskyldiga betalar också en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Sidan uppdaterad 24 februari 2017 Kommentera sidan