Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi/Skicka faktura till kommunen

Skicka faktura till kommunen

Fakturaadress

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Tänk på att för fakturor som är sekretessbelagda ska du använda den fakturaadress som du och beställaren har kommit överens om.

Referensnummer

Mörbylånga kommun hanterar mottagna fakturor elektroniskt. Referenskoden identifierar vem fakturan ska skickas till för elektroniskt godkännande.

Referensnummer ska alltid anges av den person som beställer vara eller tjänst av er. Det är ett gemensamt ansvar att beställaren och leverantören säkerställer att fakturanumret är med på fakturan.

Referensnumret ska anges som "Kundens referens" eller "Er referens" på fakturan. Våra referensnummer är alltid 7-siffriga. Beställarens namn anges på annat ställe på fakturan.

Om du saknar referens ska du kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör.

Om referensnummer saknas på fakturan kommer fakturan att bestridas och returneras eftersom vi inte vet vem som ska mottagningsattestera fakturan innan den kan skickas för betalning. Detta för att du som leverantör ska kunna få betalt på förfallodagen.

Elektroniska fakturor

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel. När du väljer att skicka en elektronisk faktura får vi den snabbare än när den skickas med vanlig post.

Skicka elektroniska fakturor i formatet SVE-faktura via vår VAN-leverantör SWEDBANK och ange GLN-nummer 7362120000708.

Kontakta i första hand din bank eller din programvaruleverantör för att komma igång med att skicka elektroniska fakturor. Du kan även läsa mer hos SFTI om hur du kommer igång med elektroniska fakturor.

För leverantörer till kommunen innebär elektronisk fakturering fördelar såsom tidsbesparing vid faktureringen och att kostnaden för porto och papper minskar. Risken för fel minimeras och Mörbylånga kommun får en snabbare hantering av fakturorna vilket säkerställer att du som leverantör får betalt på rätt dag.

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste kunna skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Det kommer att vara en förutsättning för att vinna offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Pappersfaktura med vanlig post

Vi föredrar elektroniska fakturor, men det går i undantagsfall även bra med pappersfakturor. Du kan skickar pappersfakturan med vanlig post till vår fakturaadress.

Fyll i alla uppgifter rätt på fakturan

Var noggrann med att fylla i alla uppgifter på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter skickar vi tillbaka för komplettering. När fakturor skickas tillbaka för komplettering ska förfallodatum ändras.

Vår betalningspolicy är 30 dagar efter mottagen faktura, om inget annat avtalats skriftligen mellan kommunen och leverantötren. 

Sidan uppdaterad 2 juli 2018 Kommentera sidan