Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Befolkningsprognos 2014-2023

Befolkningsprognos 2014-2023

Enligt prognosen för åren 2014-2023 kommer folkmängden i Mörbylånga kommun att öka med 1 022 invånare, från 14 368 till 15 390 personer. Kommunen har som mål att nå 16 000 invånare år 2025. Enligt prognosen når vi inte ända fram, men en bra bit på väg.

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 128 personer per år och födelsenettot -25 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 103 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 827 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 699 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 128 personer för varje år under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 142 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 167 personer. Detta medför en befolkningsförändring med -25 personer per år.

Sidan granskad 8 maj 2019 Kommentera sidan