Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarundersökningar

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2019

Mörbylånga kommun är en trygg kommun att bo i och 68 procent av medborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det visar sammanställningen av den medborgarundersökning som Mörbylånga kommun har gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB).

Undersökningen mäter medborgarnas attityder, inte faktiska erfarenheter, och ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Resultatet visar att Mörbylånga står sig bra, och inom vissa områden även mycket bra, i jämförelse med de övriga 134 kommuner som deltagit i mätningen.

Mörbylånga som en plats att bo och leva i

Mörbylånga kommun utmärker sig positivt inom områdena trygghet, utbildnings­möjligheter och bostäder i jämförelse med samtliga kommuner som deltagit i undersökningen.

72 procent av invånarna upplever att Mörbylånga kommun är en trygg kommun att bo och leva i och 68 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Kommunens olika verksamheter

Åtta verksamheter får högre betygsindex än snittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med räddningstjänsten, tätt följd av renhållning och sophämtning. Övriga verksamheter som får högre betygsindex än rikssnittet är förskolan, grundskolan, kulturen, gymnasieskolan, äldreomsorgen och bemötande och tillgänglighet.

Inflytande och påverkan

I förhållande till snittet av samtliga kommuner som har deltagit i undersökningen står sig Mörbylånga kommun bra i betygsindex för inflytande i kommunen.

Sidan uppdaterad 7 februari 2020 Kommentera sidan