Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarundersökningar

SCB:s medborgarundersökning 2017

I samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför Mörbylånga kommun en medborgarundersökning.

1 200 slumpvis utvalda invånare får tycka till om kommunens verksamheter. Om du är en av dem som har fått enkäten hem i din brevlåda är vi väldigt glada om du tar dig tid att svara.

Deltagandet är frivilligt men din medverkan är mycket betydelsefull i arbetet med att fortsätta utveckla kommunens service och tjänster. För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. 

Vilka frågor består undersökningen av?

I enkäten får du tycka till  om kommunens verksamheter inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande

Frågorna handlar om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Du får också säga hur du upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Resultatet

Svaren kommer vi att använda i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster. De kommer också vara ett viktigt verktyg för att mäta hur vi når våra uppsatta mål.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras här i slutet av december.

2012 års undersökning

Senast Mörbylånga kommun deltog i SCB:s undersökning var 2012. Resultatet av SCB-undersökningen 2012 (pdf, nytt fönster).

Sidan uppdaterad 19 september 2017 Kommentera sidan