Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarundersökningar

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2017

Mörbylånga kommun är en trygg kommun att bo i och 70 procent av medborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det visar sammanställningen av den medborgarundersökning som Mörbylånga kommun har gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB).

Enkäten skickades till 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-84 år som erbjöds att tycka till om kommunens verksamheter. Av dessa 1 200 var det 588 personer som valde att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen på 49 procent var bland den högsta i landet. Snittet för hela riket var 40 procent.

Undersökningen mäter medborgarnas attityder, inte faktiska erfarenheter, och ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Resultatet visar att Mörbylånga står sig bra, och inom vissa områden även mycket bra, i jämförelse med de övriga 130 kommuner som deltagit i mätningen.

Mörbylånga som en plats att bo och leva i

Mörbylånga kommun utmärker sig positivt inom områdena trygghet, utbildnings­möjligheter och rekommendationer i jämförelse med samtliga kommuner som deltagit i undersökningen.

70 procent av invånarna upplever att Mörbylånga kommun är en trygg kommun att bo och leva i och 70 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Även inom området bostäder har Mörbylånga kommun fått ett högre värde jämfört med genomsnittsresultatet för de deltagande kommunerna.

Nöjd-region-index

Kommunens olika verksamheter

Sex verksamheter får högre betygsindex än snittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med räddningstjänsten, tätt följd av renhållning och sophämtning. Övriga verksamheter som får högre betygsindex än rikssnittet är förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen.

Nöjd-Medborgar-index

 Inflytande och påverkan

Nöjd-Inflytande-Index

De områden som fått lägst betygsindex i undersökningen är Påverkan samt Förtroende.

Sidan uppdaterad 21 december 2017 Kommentera sidan