Medborgarförslag 2020

Inkomna medborgarförslag

 • Säkrare trafiksituation vid kommunhuset i Mörbylånga
  Inkom: 2020-01-30
 • Se över skyltarna i Färjestadens hamn och Talluddens badplats
  Inkom: 2020-02-07
 • Kommunikation och digitalisering borde integreras med biblioteksverksamheten
  Inkom: 2020-02-11
 • Cykelbanor på östra Öland
  Inkom: 2020-02-17
 • Inrätta en dagcentral för pensionärer i Degerhamn
  Inkom: 2020-02-17
 • Utsmyckning av rondellen i närheten av Möllstorp
  Inkom: 2020-02-23
 • Publicera inkomna medborgarförslag med klickbar länk på kommunens hemsida
  Inkom: 2020-02-27
 • Svarsmeddelande av mottagna mail i kommunens officiella mailbrevlåda
  Inkom: 2020-02-27
 • Återta erbjudandet om övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs parkeringsplats
  Inkom: 2020-03-06
 • Övergångsställe på Esplanaden i Mörbylånga
  Inkom: 2020-03-10
 • Bygg en multiarena i Skogsby
  Inkom: 2020-03-12
 • Bygg en lekplats på Granudden i Färjestaden
  Inkom: 2020-03-12
 • Namnge en plats efter Ann Boman
  Inkom: 2020-03-16
 • Anlägg en enklare parkering på vägen mot Kalkstad vid Rune Johns äng som är ett välkänt och uppskattat besöksmål
  Inkom: 2020-04-29
 • Ordna en parkering i anslutning till Rune Johns äng (Betängen) mellan Skogsby och Kalkstad
  Inkom: 2020-05-06
 • Bevattningsförbud
  Inkom: 2020-05-07
 • Anlägg en badanläggning i Färjestaden
  Inkom: 2020-06-15
 • Tydligt informationsförfarande till privata tomtägare, då kommunen lägger ner vatten och avloppsledningar i privata trädgårdar
  Inkom: 2020-06-24
 • Anlägg en cykel- och gångbana som fortsätter till rondellen vid hälsocentralen i Färjestaden
  Inkom: 2020-07-28
 • Bygg ut och utveckla skateboardramperna i Färjeparken
  Inkom: 2020-08-04
 • Utöka verksamheten som bedrivs av AME
  Inkom: 2020-08-12
 • Behåll grönytan på Kopparslagargatan i Resmo för att gynna den biologiska mångfalden
  Inkom: 2020-08-21
 • Anlägg farthinder inom gångfartsområdet på Norra Hamnplan i Färjestaden
  Inkom: 2020-08-26
 • Kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster
  Inkom: 2020-08-31
 • Bygg en simhall i Mörbylånga
  Inkom: 2020-09-08
 • Hastighetssänkande åtgärder längs Möllstorpsgatan i Färjestaden
  Inkom: 2020-09-09
 • Farthinder alternativt fartkamera på Äppelvägen i Färjestaden
  Inkom: 2020-09-21
 • Bättre skyltning av offentliga toaletter i kommunen
  Inkom: 2020-09-21
 • Tillgänglighetsanpassa kullerstenstorget i Mörbylånga
  Inkom: 2020-10-12
 • Belysning på cykelväg mellan Sleipnergatan - Lundtorpsgatan
  Inkom: 2020-11-02
 • Plantera fruktträd i offentlig miljö
  Inkom: 2020-11-04
 • Belysning på gång- och cykelväg från Skogsby till Järnvägsgatan
  Inkom: 2020-11-04
 • Bygg ett kallbadhus i Mörbylånga
  Inkom: 2020-11-06
 • Belysning vid hundrastgården vid Dämmet i Färjestaden
  Inkom: 2020-11-11
 • Ny hänvisningsskylt vid infarten till Manetstigen och Havsanemonstigen
  Inkom: 2020-11-11
 • Begränsa ljusföroreningarna
  Inkom: 2020-11-11
 • Anlägg gatubelysning sam elljusspår i Arontorp
  Inkom: 2020-11-13
 • Anlägg cykelbana från rondellen vid brandstationen i Färjestaden
  Inkom: 2020-11-13
 • Bygg en sporthall i Glömminge med normala mått
  Inkom: 2020-11-25
 • Bygg en bastu i Mörbylånga hamn
  Inkom: 2020-11-26
 • Bygg ut Villa Viktoria för att skapa fler boendeplatser
  Inkom: 2020-11-30
 • Höj friskvårdsbidraget
  Inkom: 2020-12-08
Sidan uppdaterad 13 november 2020 Kommentera sidan