Medborgarförslag 2020

Inkomna medborgarförslag

 • Säkrare trafiksituation vid kommunhuset i Mörbylånga
  Datum: 2020-01-30
 • Anlägg ett utegym i Skogsby
  Datum: 2020-02-04
 • Se över skyltarna i Färjestadens hamn och Talluddens badplats
  Datum: 2020-02-07
 • Kommunikation och digitalisering borde integreras med biblioteksverksamheten
  Datum: 2020-02-11
 • Cykelbanor på östra Öland
  Datum: 2020-02-17
 • Inrätta en dagcentral för pensionärer i Degerhamn
  Datum: 2020-02-17
 • Utsmyckning av rondellen i närheten av Möllstorp
  Datum: 2020-02-23
Sidan uppdaterad 27 februari 2020 Kommentera sidan