Medborgarförslag 2020

Inkomna medborgarförslag

 • Säkrare trafiksituation vid kommunhuset i Mörbylånga
  Datum: 2020-01-30
 • Se över skyltarna i Färjestadens hamn och Talluddens badplats
  Datum: 2020-02-07
 • Kommunikation och digitalisering borde integreras med biblioteksverksamheten
  Datum: 2020-02-11
 • Cykelbanor på östra Öland
  Datum: 2020-02-17
 • Inrätta en dagcentral för pensionärer i Degerhamn
  Datum: 2020-02-17
 • Utsmyckning av rondellen i närheten av Möllstorp
  Datum: 2020-02-23
 • Publicera inkomna medborgarförslag med klickbar länk på kommunens hemsida
  Datum: 2020-02-27
 • Svarmeddelande av mottagna mail i kommunens officiella mailbrevlåda
  Datum: 2020-02-27
 • Återta erbjudandet om övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs parkeringsplats
  Datum: 2020-03-06
 • Övergångsställe på Esplanaden i Mörbylånga
  Datum: 2020-03-10
 • Bygg en multiarena i Skogsby
  Datum: 2020-03-12
 • Bygg en lekplats på Granudden i Färjestaden
  Datum: 2020-03-12
 • Namnge en plats efter Ann Boman
  Datum: 2020-03-16
 • Anlägg en enklare parkering på vägen mot Kalkstad vid Rune Johns äng som är ett välkänt och uppskattat besöksmål
  Datum: 2020-04-29
 • Ordna en parkering i anslutning till Rune Johns äng (Betängen) mellan Skogsby och Kalkstad
  Datum: 2020-05-06
 • Bevattningsförbud
  Datum: 2020-05-07
Sidan uppdaterad 16 juni 2020 Kommentera sidan