Medborgarförslag 2012

Redovisning av inkomna medborgarförslag

 • Inför köttfri måndag på kommunala institutioner för att minska klimatpåverkan
  Förslagsställare: Anna Forsgren
  Inkom: 2012-11-16
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att projekt pågår inom Kostenheten (KS 2013-03-12, § 69)
 • Flytta Granngårdens byggnad i Mörbylånga hamn till Torslunda skola och inred den till duglig idrottshall
  Förslagsställare: Arne Svensson
  Inkom: 2012-11-12
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Torslundahallen sedan invigningen i november 2014, fyller Torslunda skolas behov av idrottshall. (KF 2016-04-26, § 64)
 • Prioritera en cykelväg av god standard mellan centrala Färjestaden/Arontorp/Skogsby/ Algutsrum med säkra övergångar
  Förslagsställare: John Heyne
  Inkom: 2012-11-12
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till arbetet med den Regionala Transportplanen där kommunen ska fortsätta prioritera en utbyggnad av "Förbifart Färjestaden" samt gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. Kommunen ska också bygga ut de kommunala gång- och cykelvägarna i den takt kommunens budget tillåter. (KS 2013-02-12, § 32)
 • Sommarentreprenörskola för ungdomar att utveckla sina drömmar och idéer till företag under några veckor
  Förslagsställare: John Heyne
  Inkom: 2012-11-02
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Arbetsmarknadsenheten fortsätter med verksamheten Entreprenörskola i den omfattning som efterfrågas från ungdomarna i Mörbylånga kommun (KS 2013-02-12, § 76)
 • Symbol i den nya rondellen vid Färjehallen/hälsocentralen
 • Förslagsställaren föreslår att en stor innebandyklubba sätts i den nya rondellen vid Färjehallen/hälsocentralen.
  Inkom: 2012-10-08
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att utsmyckning i rondellen ingår i de entreprenadarbeten som pågår och platsen är redan upptagen. Däremot finns fortfarande möjligheten att sätta upp en innebandyklubba på en annan plats i anslutning till Färjehallen. Därför föreslås att förslaget skickas vidare till kultursektorn som handlägger konstnärlig utsmyckning i kommunen. (KS 2013-10-15, § 16)
 • Måla alla murar på södra Hamnplan med vit färg - lämpligt sommarjobb till skolungdomar
  Förslagsställare: Rolf Löfgren
  Inkom: 2012-09-04
  Svar: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till helhetsutformning av hamnområdet samt de ökade underhållskostnader som förslaget innebär. I dagsläget finns heller inte pengar avsatta i budget för åtgärden. (KS 2014-09-16, § 182)
 • Bygg en central skatepark i Färjestaden
  Förslagsställare: John Heyne
  Inkom: 2012-06-11
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att arbete pågår med anläggande av ett skate- och aktivitetsområde i anslutning till Färjehallen (KS 2014-08-19, § 165)
 • Vandringsled nära strandlinjen mellan Mörbylånga och Färjestaden - en uppmärkt allemansstig som visar var man kan passera fastigheter och hagar utan att vara på privat mark.
  Förslagsställare: Christer Croneld
  Inkom: 2012-03-23
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till kommande planarbete (KS 2012-08-29, § 97)
 • Lokalisering av den nya vårdcentralen. Förslag: Att den nya vårdcentralen ska förläggas i nära anslutning till Köpstaden.
  Förslagsställare: Håkan Andersson
  Inkom:2012-03-15
  Svar: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Landstinget i Kalmar län har fattat beslut i frågan. (KS 2012-05-08, § 120)
 • Anordna kolonilotter i Mörbylånga. På den yta som campingområdet i Mörbylånga föreslås utökas med, vore av flera skäl betydligt förmånligare att anordna kolonilotter.
  Förslagsställare: Marianne Hedberg
  Inkom: 2012-03-14
  Svar: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte är aktuellt att planlägga kolonilotter på det aktuella området, då ett planuppdrag finns att genom detaljplan utreda området för campingverksamhet. (KF 2012-11-28, § 170)
 • Medborgarförslag - Namnförslag på "Nya Möllstorpsgatan"
  Förslagsställare: Inga-Lill Rudman
  Inkom: 2012-01-25
  Svar: Samhällsbyggnadsutskottet godkänner förslaget och fastställer gatunamnet Åkervägen för sträckan Brovägen-Storgatan. (SBU 2012-03-27, § 21)
Sidan uppdaterad 23 maj 2016 Kommentera sidan