Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarförslag/Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag 2017

 • Metall- och skrotinsamling i Mörbylånga kommun för medborgare som bor långt ifrån återvinningsstationer
  Datum: 2017-01-04
  Svar: Förslaget besvaras med att metall- och skrotinsamling inte ingår i avfallshanteringen som sköts av Kalmarsundsregionens Renhållare utan hanteras av Stena Recycling. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska gå ut med information till kommuninvånarna om insamling av metall och skrot. (KS 2017-04-04, § 64)
 • Sänk hastigheten genom Eketorp
  Datum: 2017-02-06
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs på grund av att vägen tillhör Trafikverket. Förslagsställaren är underrättad.
 • Önskemål om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten
  Datum: 2017-02-21
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-03-28.
 • Cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget besvaras med att ställningstaganden gällande den föreslagna cykelvägen kommer att tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 187)
 • Renovera lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Fotbollsmålen har bytts ut. Ny gungställning ska installeras och byte av sand i sandlådan kommer att ske under 2018. (KS 2017-08-15, § 163)
 • Parkourpark på Torslunda skola
  Datum: 2017-02-28
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-03-28.
 • Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
  Datum: 2017-02-28
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-03-28.
 • Förbättre lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Fotbollsmålen ska bytas ut under våren 2017 samt en ny gungställning kommer att installeras under 2018. (KS 2017-06-01, § 134)
 • Bygg en simhall
  Datum: 2017-02-28
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-03-28.
 • Renovera skateparken eller bygg en ny skateramp
  Datum: 2017-02-28
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-03-28.
 • Anlägg ett övergångsställe samt digital skylt på Brovägen vid Netto
  Datum: 2017-03-14
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs på grund av att vägen tillhör Trafikverket. Förslagsställaren är underrättad.
 • Gatubelysning utanför Kråketorp
  Datum: 2017-03-21
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs med anledning av att vägen ej är kommunal utan tillhör en samfällighetsförening. Förslagsställaren är underrättad.
 • Belysning på gång-/cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Sleipnergatan i Skogsby
  Datum: 2017-04-06
  Svar: Kommunstyrelsen är överens med förslagsställaren om att behov av belysning på gång- och cykelvägen finns. Frågan om finansieringen av belysningen tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 188)
 • Bidrag för installationskostnad till ideella föreningar i kommunen som vill beställa fiberanslutning
  Datum: 2017-04-10
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-04-25.
 • Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
  Datum: 2017-04-12
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-05-30.
 • Tillämpning av sotningstaxa
  Datum: 2017-04-12
 • Gatubelysning längs cykelvägen från Skogsby ner till Järnvägsgatan
  Datum: 2017-05-12
  Svar: Kommunstyrelsen är överens med förslagsställaren om att behov av belysning på gång- och cykelvägen finns. Frågan om finansieringen av belysningen tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 189)
 • Vattenbesparingstävling
  Datum: 2017-06-02
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har fjärravläsningssystem eller andra resurser för att kunna kontrollera vattenförbrukningen som skulle krävas för att kunna utföra en rättvis tävling. (KS 2017-09-05, § 190)
 • Stäng av korsningen Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata
  Datum: 2017-06-12
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Montainbikebana vid gamla MTB-banan
  Datum: 2017-06-12
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • En MTB-bana vid gamla montainbikebanan
  Datum: 2017-06-12
 • Utökning av gatubelysningen från Runsbäckskuran längs Runsbäcksvägen österut
  Datum: 2017-06-14
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Sätt upp farthinder på Möllstorpsgatan, mellan Åkervägen och Storgatan
  Datum: 2017-06-21
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Trafiksituationen i Algutsrum
  Datum: 2017-08-02
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Stoppa utflyttningarna av asylsökande ungdomar
  Datum: 2017-08-07
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Sponsringen av Pensionärernas Dag på Ölands Djurpark
  Datum: 2017-08-10
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen på Rylgatan i Färjestaden
  Datum: 2017-08-18
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-09-26.
 • Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden
  Datum: 20117-09-01
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-09-26.
 • Fler gatlysen på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18.
 • Fler farthinder på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18
 • Anvisningsskylt till servicehuset Äppelvägen
  Datum: 2017-09-18

-

Sidan uppdaterad 27 september 2017 Kommentera sidan