Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Varje år genomför Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK.

De fem områden som undersöks är:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Syftet är att ge våra medborgare en bild av kvaliteten på den service vi tillhandahåller. Resultatet ger också ett underlag för våra förtroendevalda att använda i styrning och verksamhetsutveckling.

Hösten 2013 var första gången Mörbylånga kommun deltog i undersökningen. I vår sammanställning har vi därför utgått från medelvärdet för samtliga 220 kommuner som deltog i undersökningen.

Sidan uppdaterad 14 februari 2014 Kommentera sidan