Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19/Senaste uppdateringarna/Skärpta regionala rekommendationer

Skärpta regionala rekommendationer

Från och med den 26 april gäller skärpta regionala rekommendationer. Beslutet är taget utifrån att Kalmar län har den näst högsta smittspridningen i hela landet just nu och belastningen på sjukvården är mycket hög.

Skärpta regionala rekommendationer

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen
  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider
  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår
  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

Rekommendationerna har tagits fram i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Kalmar län. De skärpta rekommendationerna nedan gäller för dig som bor eller vistas i Kalmar län från och med den 26 april 2021 och till och med den 31 augusti med löpande omprövning utifrån smittläget i länet.

Mer om de skärpta regionala rekommendationerna på Region Kalmar läns webbplats.

Munskydd

  • Det finns situationer där det kan uppstå nära kontakter mellan personer under en längre tid och där munskydd kan minska risken för smitta.
  • Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och använd det på ett korrekt sätt, se Folkhälsomyndighetens information.
  • Rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre. Personer under 16 år behöver inte använda munskydd.

Munskydd i skolmiljö

Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd. Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser. I första hand bör andra åtgärder vidtas men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan munskydd vara en åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för smittspridning i den specifika situationen.

Användning av munskydd på arbetsplatser

På arbetsplatser kan det i vissa situationer vara svårt att undvika nära kontakter mellan människor. Dessa situationer bör identifieras gemensamt av berörda arbetsgivare och arbetstagare och munskydd bör övervägas.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta

Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när:

  • arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och 
  • tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas.

Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Du som är vaccinerad

För vaccinerade rekommenderar Folkhälsomyndigheten vissa lättnader i förhållningsregler och restriktioner. I grunden avses att, framför allt, äldre personer (över 70 år) som varit isolerade under lång tid får röra sig friare i samhället, till exempel besöka butiker, och att träffa nära familjemedlemmar. Smittskyddsläkaren rekommenderar med hänsyn till det allvarliga smittläget, alla vaccinerade att i övrigt följa de allmänna och de regionala rekommendationerna.

Sidan granskad 14 juli 2021 Kommentera sidan