Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19/Bekräftade fall och information om smittade

Bekräftade fall och information om smittade

Vi vill bidra till att följa sekretessen och kommunicerar inte kring enskilda sjukdomsfall. Vid misstänkt eller konstaterad smitta inom våra verksamheter hanterar Mörbylånga kommun det i enlighet med de rutiner och arbetssätt som finns framtagna.

Information om covid-19 är det en känslig uppgift som kan skada någon om den blir känd. För den typen av uppgifter råder sekretess eller tystnadsplikt. Grunden är att det råder sekretess på individnivå, men också att de som behöver veta får veta. Det kan till exempel vara kollegor, anhöriga eller sjukvården. Finns det anledning att berätta om det för fler så gör vi det, om det kan ske med hänsyn till sekretessen.  

Vid bekräftad smitta inom kommunens verksamheter lämnar vi inte ut uppgifter om på vilken plats  som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient, elev eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Smitta på boende

Om en brukare misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Smitta på förskola eller skola

Om vi har en smitta på en förskola eller skola kommer vårdnadshavare att få information via Schoolsoft. 

Statistik

Mörbylånga kommuns verksamheter

Vi följer statistik över sjukfrånvaro men dokumenterar inte orsaken på ett övergripande sätt. Därför har vi inte samlad information om huruvida medarbetare, barn eller elever är smittade av covid-19. Alla som är sjuka testas inte och de som är smittade är inte skyldiga att berätta det. Därför kan vi enbart kommunicera om fall vi faktiskt känner till. 

Regional och nationell statistik

Varje dag kl. 11.20 uppdataerar Region Kalmar län statistik över bekräftade fall i Kalmar län via regionkalmar.se

folkhalsomyndigheten.se finns statistik över bekräftade fall i Sverige. 

Sidan uppdaterad 26 oktober 2020 Kommentera sidan