Resor

Covid-19 påverkar hur du kan resa, både i Sverige och till andra länder. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.

Kollektivtrafik

För att minska belastningen på kollektivtrafiken bör du, även om du är frisk, använda andra färdmedel än kollektivtrafiken, t.ex. gå, cykla eller åka med egen bil.

För att hantera ett ökat resande och samtidigt förhindra smittspridning har Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik utformat en nationell vägledning för kollektivtrafiken.

Råd till resenärer:

  • res bara om du måste
  • undvik att resa med kollektivtrafik där det inte går att boka en plats
  • håll avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken
  • alla bör gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt om det är möjligt.

Se uppskattad beläggning på Kalmar länstrafiks bussar med appen GoOn

För att underlätta resandet med Kalmar länstrafiks bussar under coronapandemin har en ny app lanserats. I GoOn-appen går det att se uppskattad beläggning på bussarna i ens närhet. Med hjälp av appen är det lättare att undvika trängsel på Kalmar länstrafiks bussar.

Läs mer om GoOn på kalmarlansstrafik.se

Vid inrikes resor och tillfällig vistelse på annan ort

Fortsätt att följa både myndigheternas rekommendationer och de lokala rekommendationer som kan finnas på orten dit du åker. Tänk på att lokala utbrott av covid-19 kan förekomma på den ort du reser till. Därför kan lokala bestämmelser och restriktioner införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem.

Blir du sjuk på annan ort bör du antingen stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra. Använd inte allmänna färdmedel för att ta dig hem om du är sjuk.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du planerar att resa på folkhalsomyndigheten.se

Utrikesresor

Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD). Där finns råd och information om:

  • Vad du bör tänka på och problem som kan uppstå och vilken hjälp du kan få av Utrikesdepartementet i olika situationer
  • avrådan från resor, och
  • information om visering och länkar till våra ambassader och konsulat.

På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.

Sidan uppdaterad 5 november 2020 Kommentera sidan