Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset covid-19

Coronaviruset covid-19

Här nedan finns information samlad från Mörbylånga kommun rörande det nya coronaviruset Covid-19. Mörbylånga kommun följer händelseutvecklingen och samarbetar med Region Kalmar och andra myndigheter.

Information about the coronavirus in other languages

The corona virus, in English

The risk of being infected by the coronavirus (covid-19) in Sweden is low, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). However, The Municipality of Mörbylånga pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it's spreading from one person to the next.

Corona in other languages

English/Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

العربية/Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

دری/Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Soomaali/Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ትግርኛ/Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ภาษาไทย/Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Socialt stöd

Hemleverans av matvaror

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp hjälp med inköp och hemleverans av matvaror.

Ring till Mörbylånga kommuns servicecenter för hjälp med din beställning, tfn 0485-470 00. Servicecenter är öppet vardagar kl. 8-16.

Hemleverans av media från bibliotek

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp hjälp med hemleverans av böcker eller annan media från våra bibliotek.

Kontakta biblioteken på tfn 0485-474 01 för hjälp med din leverans.

Ekonomisk rådgivning

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Stödet av rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Individ- och familjeomsorgen

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd om du:

 • som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt
 • misstänker att ett barn eller ungdom far illa
 • om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor,
 • upplever hot eller våld i familjen
 • som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag.

Kontaktuppgifter till Individ- och familjeomsorgen

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. På morbylanga.se kan du få mer information om vad du bör tänka på samt vilken hjälp du kan få från kommunen.

Våld i nära relation

Vid pågående brott, ring 112 (SOS Alarm)

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Barnens rätt i samhället, Bris

bris.se kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år. Du når Bris via Bris vuxentelefon, 077–150 50 50. Bris vuxenstöd har öppet vardagar kl. 9–12. Det går också att få stöd på arabiska på 077–448 09 00, tisdag till torsdag. Mer information finns på bris.se.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Ring Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33.

Givetvis finns det fler verksamheter, organisationer som föreningar som finns som stöd. Vi uppdaterar listan regelbundet. 

Allmänt om Corona

Information från myndigheter

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att få information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

1177 Vårdguiden
Vänd dig till 1177.se eller ring 1177 när du behöver kontakta vården, till exempel om provtagning. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

Försäkringskassan
forsakringskassan.se finns information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

På krisinformation.se finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information och information om corona på lättläst svenska.

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

Region Kalmar län
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

regionkalmar.se finns information om smittspårning och statistik om covid-19. 

Vänd dig till 1177 Vårdguiden när du behöver kontakta vården.

Information, rådgivning och hjälp per telefon

 • Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Om du misstänker att du är smittad ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

Enkla råd för att skydda dig och andra: 

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lidriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du har blivit frisk. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun. 
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

När jag ska stanna hemma och vad gäller om någon i mitt hushåll är smittad? 

Alla, barn som vuxna, som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma från förskolan, skolan, arbetet eller andra aktiviteter. Du ska stanna hemma till att du har varit symtomfri i två (2) dagar.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om du får symtom som är snabbt övergående och du redan nästa dag känner dig helt bra, bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk.

Om symtomen inte går över efter ett dygn kontaktar du 1177 för provtagning av covid-19. Stanna hemma till du har fått provsvar. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

När någon i hushållet är smittad

I Kalmar län kontaktas alla som fått ett positivt provsvar av en smittspårare som ger instruktioner om vilka kontakter som behöver särskilda förhållningsregler eller hemisolering. 

Friska barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, kan fortsätta gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler och vara uppmärksam på symtom. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk.

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten ska gymnasielever som delar hushåll med någon person som är konstaterad smittad av covid-19 stanna hemma.

Om du testats positiv för covid-19

Stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Om du testats negativ för covid-19

Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber. Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, skola, förskola eller för annan aktivitet.

Provtagning för covid-19

Test för pågående covid-19

I Kalmar län kan du som är du är sjuk ta ett så kallat PCR-prov. Barn från och med förskoleklass rekommenderas att också att lämna prov. Provet visar om du har en pågående infektion av covid-19. För att genomföra provtagning ska du ha haft symtom i minst 24 timmar, annars finns det risk att pågående infektion inte upptäcks. Testet är kostnadsfritt. 

Läs mer och beställ provtagning för covid-19 på 1177.se

Antikroppstest

Du kan boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar för att ta reda på om du tidigare har varit sjuk i covid-19. Provet kan tas oavsett ålder. Provet kostar 200 kr och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Läs mer och beställ antikroppstest på 1177.se

Vad kommunicerar vi om konstaterade fall?

Här kan du läsa om vad Mörbylånga kommun kommunicerar om konstaterade fall. 

Dela endast bekräftad information

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Via krisinformation.se får du tips på hur du ska tänka och agera.

Barn och utbildning

Mörbylånga kommun arbetar löpande för att ha beredskap för olika åtgärder. Vid händelser, nya riktlinjer, justeringar kring grupper och avdelningar eller om en smitta förekommer kommer du som vårdnadshavare, om du på något sätt är berörd av händelsen, att få information via Schoolsoft. Mörbylånga kommun uppdaterar den här webbsidan löpande

Skolplikt

Det är skolplikt från förskoleklass till årskurs 9 och utgångspunkten är att friska barn och elever ska vara i skolan.

Vilka åtgärder görs för att minska smittspridningen?

För att minska risken för smittspridning gör våra skolor och förskolor anpassningar och genomför åtgärder utifrån de föreskrifter och rekommendationer vi har att följa. Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering och anpassar matsituationen för att undvika trängsel.

Hur kan jag och mitt barn bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna ditt barn om att:

 • Stanna hemma vid sjukdom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Var ute under raster

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, och tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Barn med lindriga sjukdomssymtom

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt, bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter. Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver barnet inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel astma eller allergi. 

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte heller bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende om barnet har vistas utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma. 

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om barnet är eller blir sjuk under dagen ringer personalen till någon av vårdnadshavarna som får hämta barnet. 

Vuxna med lindriga sjukdomssymtom

Om en vårdnadshavare har symtom, misstänkt eller konstaterad covid-19, kan vårdnadshavaren transportera barnet till förskolan, skolan eller fritidshemmet endast om det kan ske utan nära kontakter med andra även om vi rekommenderar att någon annan kan lämna eller hämta barnet. Har du symtom får du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler. Om detta inte är möjligt kontaktar du avdelningen för att lämna och hämta barnet utomhus.

Får barn till föräldralediga vårdnadshavare komma till förskolan? 

Ja.

När någon i hushållet är sjuk

Från och med 14 oktober gäller nya förhållningsregler. 

Friska barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, kan fortsätta gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler och vara uppmärksam på symtom. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. 

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten ska gymnasielever som delar hushåll med någon person som är konstaterad smittad av covid-19 stanna hemma. 

Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Måste barn testa sig om de är sjuka? 

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver barnet inte testas för covid-19. Däremot bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177 (Vårdguiden) för att se vad som gäller för att lämna prov. 

Om ditt barn inte har provtagits kan barnet gå tillbaka till förskola/skola även om det fortfarande har milda symtom, under förutsättning att det har gått minst 7 dygn efter att barnet fick symtom, och att de 2 sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns två tabeller som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma trots att hen är frisk.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska barn gå till skolan om de är friska. De har skolplikt och ska ta del av den undervisningen som de har rätt till.

Barn kan gå till förskolan ska gå till skolan även om någon i familjen är sjuk. När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 blir alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler.

Om smittskyddsenheten inom Region Kalmar län har gjort bedömningen att ditt barn ska stanna hemma av olika anledningar så är det deras rekommenationer som gäller.

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Mörbylånga kommun få fall av coronaviruset på en förskola/skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Du som vårdnadshavare kommer att bli informerad. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Jag undrar över folksamlingar. De flesta skolor är stora och många är samlade samtidigt. 

Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolopr omfattas inte av förbudet. 

Stänger ni förskolorna och skolorna vid smitta?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder.

Det är huvudmannen, Mörbylånga kommun, som bedömer om förskolan, skolan eller fritidshemmet behöver stängas. Mörbylånga kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och agerar utifrån detta direktiv som underlag inför ett beslut.  

Folkhälsomyndigheten bedömer att stängning av skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smittspridningen. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas.

Social omsorg

Vi arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare får sina insatser och att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon inom vår verksamhet.

Vad gör Mörbylånga kommun för att minska smittspridningen?

 • Vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. 
 • Inom all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de har blivit helt friska.

Kan jag hälsa på en anhörig/närstående på något av kommunens äldreboenden?

Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka en anhörig, närstående eller vän som bor på ett särskilt boende för äldre. För att besöken ska ske på ett tryggt och säkert sätt finns det några viktiga saker att tänka på.

Den 15 september beslutade regeringen att det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med den 1 oktober. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt.

Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Gemensamt för alla boenden är att du ska kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns innan du kommer för att få mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

I dagsläget kan vi ta emot max två (2) besökare samtidigt till samma omsorgstagare. 

Inför ditt besök behöver du tänka på att :  

 • avstå från besök när du känner dig sjuk, även vid minda symtom, då undviker du att smitta andra
 • ring till boendet u förbäg för att meddela att du kommer
 • hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och att personer över 70 år bör begränsa sina fysiska kontakter
 • är ni fler än tre besökare kontaktar ni i förväg boendet/avdelningen för att kunna ordna med ett större rum/plats

Under ditt besök behöver du tänka på: 

 • respektera och följa boendets riktlinjer och rutiner
 • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
 • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
 • att uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmäna utrymmen
 • behålla visiret på under hela besöket
 • och känna till att personalen inte har visir på sig hela tiden, detta då personalen kan behöva ta av sig visiret ibland när det går att hålla avstånd till de boende. I all vård närmare än 1,5, meter till de boende har personalen visir på sig. 

Verksamheterna ansvarar för att: 

 • informera om de lokala besöksrutinerna
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och för att minska smittspridningen i samhället. 
 • Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Hur hanterar vi en misstänkt smitta?

Vid misstanke om eller vid en konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner. 

Om en boende misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Vi misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Vi arbetar under sekretess

Anställda inom vård och omsorg arbetar under sekretess. Vid bekräftad smitta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende lämnar vi inte ut uppgifter om på vilket boende/plats som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Hemleverans av matvaror

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp hjälp med inköp och hemleverans av matvaror.

Ring till Mörbylånga kommuns servicecenter för hjälp med din beställning, tfn 0485-470 00, vardagar kl. 8-16.

Hemleverans av media från bibliotek

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp för det nya coronaviruset, hjälp med hemleverans av böcker eller annan media från våra bibliotek.

Kontakta biblioteken på tfn 0485-474 01 för hjälp med din leverans.

Kultur- & fritid

Vad gäller kring evenemang och större sammankomster?

Sveriges regering har beslutat att samtliga evenemang och sammankomster som samlar 50 personer eller fler inte får hållas. Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut om vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.

När Mörbylånga kommun arrangerar en sammankomst säkerställer vi att vi kan göra det på ett säkert sätt utifrån gällande rekommendationer. Vi tillåter inga arrangemang över 50 personer. Vi anpassar lokalerna för att kunna hålla avstånd. Vissa arrangemang behöver du föranmäla dig till. Det är för att vi ska ha kontroll på hur många som kommer.

Tips på utomhusaktiviteter

I Mörbylånga kommun finns många alternativ för friluftsliv och motion i de natursköna omgivningarna - som inbjuder till motion och rekreation utomhus året runt. Här finns stora möjligheter för alla att hitta sin del för ro och upplevelser.

Läs mer om tips på utomhusaktiviteter på Mörbylånga kommuns webbplats

Näringsliv

Tips på hur du som privatperson kan stötta lokala företag

 • Handla lokalt!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering, varor etc.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?
 • Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Stöd till företag i Mörbylånga kommun

Delar av näringslivet i Mörbylånga kommun har flaggat för likviditetsbrist kopplat till coronasmittan. Här nedan hittar du Mörbylånga kommuns två åtgärdspaket som lanserades under våren 2020.

1. Samtliga medarbetare i Mörbylånga kommun tilldelas varsitt presentkort på 300 kronor att handla för hos valfri näringsidkare i Mörbylånga kommun. Detta gäller ej för spel, alkohol och tobak. Detta är en jubileumsgåva med anledning av att Mörbylånga firar 200 år.

2. Subventionerade luncher mot avhämtning för gymnasieelever på restauranger i kommunen. Detta genomföras hos samtliga restauranger som anmäler sig till kommunen att de vill vara med. Anmälan sker till: peter.marklund@morbylanga.se. Du hittar de anslutna restaurangerna här.

3. Redan bokade konferenser kommer inte att avbokas, även om de inte genomförs.

4. Möjlighet att få anstånd med eller uppdelning av fakturor utställda av Mörbylånga kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

5. Tillsynsbesök från kommunen som kan flyttas fram i tiden kommer att genomföras senare. De besök som kommer genomföras förbokas i största möjliga mån.

6. Kommunen skjuter på den årliga tillsynsavgiften för företag och näringsidkare (gäller till och med augusti).

7. Mörbylånga kommun kommer att lyssna till önskemål om förkortad betalningstid för leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

8. Kommunen genomför en inventering av personal på kort och lång sikt för att samarbeta med företag. Ett möjligt samarbete kan vara att sysselsätta eventuell permitterad personal i kommunens verksamheter.

9. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata fastighetsägare att försöka göra detsamma. Om du som företagare är hyresgäst hos Mörbylånga Bostad AB och har frågor kring betalningar, kontakta: jonas.everbrand@mbab.se.

10. Gymnasieluncherna förlängs fram till sommarlovet och elever som har problem med transport kan köpa med sig luncher för flera dagar framåt.

11. Skolmatsalarna i Glömminge, Gårdby och Alunskolan öppnas upp för gymnasieelever som bor i ytterområdena.

12. Företag som drabbas av pandemin och åtgärderna för att begränsa smittspridning kan ansöka hos kommunen om att få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

13. Avgifter gällande myndighetsutövning så som tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor, skjuts fram till hösten 2020.

14. Avgifter för felaktiga automatlarm kommer att debiteras först i höst.

15. Mörbylånga Bostads AB kommer att erbjuda företag som hyr lokaler av bolaget en hyressänkning med 25 procent i tre månader. Detta är ingen generell åtgärd utan en möjlighet för företag i behov att i samråd med MBAB få till en hyressänkning.

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.
Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Du hittar ansökan här.

Nya förskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. 

Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.

Läs mer på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

När smittan kommer - en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

När en person konstateras smittad av covid-19 behövs det snabbt, ibland inom loppet av några timmar, vidtas åtgärder för att stoppa spridningen och identifiera vilka personer som kan vara smittade. Region Kalmar län har sammanställt en checklista för att du lättare ska kunna förbereda en plan för hur du som arbetsgivare eller är verksamhetsansvarig ska hantera ett utbrott av covid-19-smitta inom din verksamhet.

Som verksamhetsansvarig har du ansvar för kommunikation gentemot allmänhet och medier. Det är också huvudmannen/verksamhetsansvarig som fattar beslut om tex stängning av verksamhet eller övergång till digitalt arbete/undervisning.

Ska jag informera om vem det är som har covid-19? Nej, även om du vet vem det är bör du som regel inte göra detta. Om du ändå tycker att det skulle kunna finnas särskilda skäl att göra det behöver du tillåtelse av den som har covid-19 att göra detta. 

Informationsmaterial: När smittan kommer - en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Mer information om smittspråning finns på Region Kalmar läns webbplats 

Länkar

Svenska myndigheters företagsinformation på verksamt.se

Jourhavande företagslots i Kalmar län

Arbetsförmedlingen - så kan du rekrytera direkt

Kalmar Science Park - bra att känna till som företagare i samband med coronaviruset

Här kan företag se om de är berättigade till korttidsarbete samt rutiner för ansökan.

Information från Almi om deras stödåtgärder.

Stöd för egenföretagare.

Regeringens stödåtgärder för enskilda firmor.

Regeringens stödåtgärder för aktiebolag.

Utökat hemsändningsbidrag för att riskgruppen 70+ ska kunna beviljas hemsändning från sin kommun.

Omställningscheck till företag inom området besöksanledningar och kulturella och kreativa näringar.

Information om regeringens krispaket den 15 april

Extra stöd till extern rådgivning. Nu kan företag med upp till 20 anställda med verksamhet i Kalmar län söka stöd för köp av extern kompetens/konsult kopplat till situationen med covid-19.

Mitt i näringslivet Kalmar län - webbsänd näringslivsaktuellt med anledning av covid-19

Nationellt åtgärdspaket

Det finns även flera nationella stödinsatser. Regeringen har tagit fram ett åtgärdspaket som bättre är anpassat för mindre företagare med upp till 30 anställda. Förslaget innebär bland annat en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, anstånd med skatteinbetalning och möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019.

Läs mer om stöden på verksamt.se.

Kontakt

Peter Marklund, näringslivschef
Tfn: 0485-470 14
peter.marklund@morbylanga.se

Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare
Tfn: 0485-470 07
susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se

Resor

Allmänna råd om resor

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har publicerat allmänna råd, bland annat kring resor. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Om du planerar att resa

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes, utrikes och vid tillfällig vistelse på annan ort.

Sidan uppdaterad 9 november 2020 Kommentera sidan