Du är här: Start/Kommun & Politik/Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Vision

"Vi skapar växtkraft och livskvalitet"

Mörbylånga kommun på södra Öland är unikt. Vi som lever här idag erbjuds en fantastisk livskvalitet med närhet till vattnet, naturen, kulturen, världsarvet och staden. Här möts du av ett varmt välkomnande och god service.

Tillsammans behöver vi på ett hållbart sätt utveckla och förvalta våra goda förutsättningar. Mörbylånga kommun ska även i framtiden vara en kommun där människor, näringsliv, föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och växer.

I vår kommun har skapandet gått i arv, men framtiden skapas inte av sig självt. Oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor är det din nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga som skapar växtkraft och livskvalitet i framtiden.

Värdegrund

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeorden är nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga.

Nyfikenhet

Vi lyssnar och samtalar, med uppriktig nyfikenhet, för att förstå, lära och utvecklas.

Kreativitet

Vi har modet att tänka nytt och hitta nya lösningar så vi kan använda våra gemensamma resurser på bästa möjliga sätt.

Initiativförmåga

Vi har förmåga att gå från ord till handling. Vi testar nya idéer, metoder och arbetssätt. Vi utvärderar för att skapa nytt lärande och växtkraft.

Sidan uppdaterad 8 mars 2021 Kommentera sidan