Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i kyrkan. Vid en sådan begravning står det alla fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Det står dock i lagen att det "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Borgerlig begravningsförrättare 2023-2026

Mörbylånga kommun har utsett fyra borgerliga begravningsförrättare:

  • Monika Bergman
  • Matilda Wärenfalk
  • Carina Adolfsson Elgestam 
  • Johan Åhlund

Man är dock inte tvungen att anlita en begravningsförrättare utan den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen åt.

Sidan uppdaterad 20 januari 2023 Kommentera sidan