Du är här: Start/Kommun & Politik/Val 2022

Val 2022

Den 11 september 2022 är det val. Då röstar vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Mer information om valet och information på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk hittar du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Rösta på valdagen

På valdagen den 11 september röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-20. På ditt röstkort finner du adressen till din vallokal.

Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta

På ditt röstkort hittar du information om vart du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast den 24 augusti. Ta med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

Förtidsrösta från den 24 augusti

Från den 24 augusti till den 11 september kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. Förtidsrösta gärna när du har möjlighet.

Om du inte kan ta dig till din vallokal på valdagen den 11 september finns det minst en röstningslokal i varje kommun som har öppet klockan 8-20 på valdagen.

Här hittar du information om adresser och öppettider till alla förtidsröstningslokaler i Mörbylånga kommun.

För att förtidsrösta behöver du ha med dig din id-handling och ditt röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar din identitet behöver inte vara närstående till dig men måste kunna visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Här finner du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur förtidsröstningen går till.

 

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta av röstmottagarna i förtidsröstningslokalen eller i din vallokal, om du behöver det.

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal eller din vallokal kan du rösta med bud. För att rösta med bud behöver du ett bud och ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. I varje röstningslokal och vallokal går det att hämta material för budröstning. Det går också att beställa materialet på valmyndighetens hemsida eller genom att ringa till valnämnden i din kommun.´

Här finner du mer information om budröstning och vem som kan vara bud

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte heller har någon som kan agera bud, då kan du kontakta valnämnden i din kommun för att få hjälp att rösta av en ambulerande röstmottagare. 

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Tillgänglighet

Information om tillgängligheten i just din val- eller röstningslokal kommer publiceras i början av augusti på val.se.

I varje vallokal finns det en låg skärm för dig som behöver sitta ner och göra i ordning din röst. Röstmottagarna finns där för att hjälpa dig och svarar gärna på dina frågor.

Allmän information om val

På valmyndighetens webbplats, www.val.se finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik.

Information om valet på olika språk, som lättläst och på teckenspråk

På Valmyndighetens webbplats, www.val.se hittar du information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk. Här finns också instruktionsfilmer om hur det går till att rösta i vallokal samt hur det går till att förtidsrösta.

Vad kan jag rösta på?

På valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på samt hur röstningsförfarandet går till.

Här är de partier som har anmält att de vill delta i valet till riksdagen.

Varför ska jag rösta?

För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Var med och påverka – använd din röst!

Klaga, överklaga och anmäla

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarna på röstmottagningsstället som ska se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlarna och i lokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna.

I andra hand kontaktar du valnämnden i kommunen. Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt att se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten går rätt till.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet. Överklagan skickas till valprövningsnämnden.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett val eller en folkomröstning

Vissa händelser kan vara brott

Det är ett brott att till exempel försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmälas till polisen och kan leda till böter eller fängelse.

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Mörbylånga kommun kan du kontakta Valnämnden på telefon 0485-470 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Här kan du läsa mer om valnämnden i Mörbylånga kommun.

Sidan uppdaterad 8 juli 2022 Kommentera sidan