Du är här: Start/Kommun & Politik/Unga i Mörbylånga kommun

Unga i Mörbylånga kommun

Ungas röst är viktig och vi vill ta till vara på de ungas perspektiv både i verksamheterna och ute i samhället.

Unga kommunutvecklare

Många unga har svårt att känna sig delaktiga i vad som händer i sin kommun. Det vill Mörbylånga kommun ändra på och har därför startat arbetsgruppen Unga kommunutvecklare med uppdraget att göra ungas röst hörd.

Inför 2021 tog våra politiker beslut om att avsätta medel för att anställa en ung kommunutvecklare. Grunden till insatsen är en ökad oro och polarisering i samhället, inte minst bland unga. Alltför få ungdomar kommer till kommunens fritidsgårdar och naturliga mötesplatser där ungdomar i olika åldrar och med olika intressen kan möta varandra. Satsningen på unga kommunutvecklare fyller en viktig funktion i detta arbete.

Våren 2021 planerades upplägget för kommande uppdrag, detta i samband med riktade statsbidrag kopplat till ungdomsjobb (från Arbetsförmedlingen). Efter en nogsam rekryteringsprocess har sju unga kommunutvecklare med kompetens inom olika områden anställts och kommer att arbeta fram till den 17 december 2021.

Uppdraget

Uppdraget Unga kommunutvecklare vänder sig till alla ungdomar (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning) med syftet att:

 • Göra ungas röst hörd
 • Ta tillvara på våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor
 • Öka kunskapen om ungas livssituation samt öka ungas delaktighet och inflytande i samhället

Arbetsgruppen är uppdelad i en strategisk och en operativ grupp. Den strategiska arbetsgruppen fokuserar främst på (ur ungdomsperspektiv):

 • att starta upp en social plattform (Instagram #ungaimorbylangakommun)
 • att starta ett ungdomsforum (med koppling till politiken)
 • samhällsplanering
 • landsbygds- och näringslivsfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor
 • integration

Den operativa arbetsgruppen fokuserar främst på (ur ungdomsperspektiv):

 • att möta ungdomar och elever ute på skolorna och fritidsgårdarna
 • enkätundersökning
 • LUPP
 • motorburen ungdom
 • gröna näringar
 • aktiviteter för ungdomar

Unga kommunutvecklare under hösten 2021

På bild: fr vä. Hilda Hammarstedt, Alva Petersson, Felicia Strandberg, Oliwia Wittenberg, Ebba Johansson, Emilia Gustafsson och Ebba Väpnare. På bild: fr vä. Hilda Hammarstedt, Alva Petersson, Felicia Strandberg, Oliwia Wittenberg, Ebba Johansson, Emilia Gustafsson och Ebba Väpnare.

Ungdomsforum

Ungdomsforum är i uppstartsstadiet. Mer information kommer inom kort. 

Vill du veta mer?

Vi letar alltid efter unga som vill bidra till att göra deras röst hörd! Hör gärna av dig till Eleonor Rosenqvist, verksamhetsområdeschef Kultur och fritid, så kan vi berätta mer om arbetet.

Sidan uppdaterad 12 oktober 2021 Kommentera sidan