Föreskrifter

Här finns de lokala hälsoskydds- och ordningsföreskrifterna. Kommunens rätt att "föreskriva", styrs av Regeringsformen 8 kap 2 §.

Sidan uppdaterad 15 september 2016 Kommentera sidan