Föreskrifter

Här finns de lokala hälsoskydds- och ordningsföreskrifterna. Kommunens rätt att "föreskriva", styrs av Regeringsformen 8 kap 2 §.

Sidan granskad 18 september 2019 Kommentera sidan