Föreskrifter

Här finns de lokala hälsoskydds- och ordningsföreskrifterna. Kommunens rätt att "föreskriva", styrs av Regeringsformen 8 kap 2 §.

Sidan uppdaterad 24 februari 2023 Kommentera sidan