Du är här: Start/Kommun & Politik/Regler och styrande dokument/Författningssamling

Författningssamling

Författningssamlingen består av styrdokument som oftast beslutats av kommunfullmäktige, till exempel reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar och taxor.

Allmänna bestämmelser

Begreppet "Allmänna bestämmelser" används till exempel när det handlar om vatten och avlopp.

Författningssamlingens Allmänna bestämmelser

Föreskrifter

Här finns bland annat de lokala hälsoskydds- och ordningsföreskrifterna. Kommunens rätt att "föreskriva", styrs av Regeringsformen 8 kap 2 §.

Författningssamlingens Föreskrifter

Interna bestämmelser

Under denna rubrik finns bland annat reglementen och arbetsordningar som beskriver hur de politiska organen arbetar. Dessutom finns nämndernas delegationsordningar här.

Författningssamlingens Interna bestämmelser

Koncernen

Här finns bolagsordningar för de helägda kommunala bolagen .

Författningssamlingen gällande Koncernen och förbunden

Avgifter och taxor

Här finns kommunala avgifter och taxor som beslutas av kommunen.

Författningssamlingens Avgifter och taxor

Sidan granskad 7 maj 2019 Kommentera sidan