Du är här: Start/Kommun & Politik/Självservice / Blanketter/Trafik och resor - e-tjänster och blanketter

Trafik och resor - e-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och blanketter för trafik och resor.

Färdtjänst
Här kan du som har behov av färdtjänst göra din ansökan.

Kommunal snöröjning
Här kan du som fastighetsägare ansöka om kommunal snöröjning.

Riksfärdtjänst
Här kan du som har behov av riksfärdtjänst göra din ansökan.

Skadeanmälan vid vinterväghållning
Här kan du som invånare anmäla skador som skett vid vinterväghållning.

Schakttillstånd och Trafikanordningsplan vid vägarbete
Dessa båda blanketter hör ihop och ska fyllas i samtidigt. Här kan du ansöka om schakttillstånd och du 
som ska utföra vägarbete kan ansöka om en trafikanordningsplan. Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik i samband med grävningsarbete, trädfällning eller tillfälligt arrangemang ska det beviljas av kommunen.

Sidan uppdaterad 6 december 2019 Kommentera sidan