Du är här: Start/Kommun & Politik/Självservice / Blanketter/Omsorg och stöd - e-tjänster och blanketter

Omsorg och stöd - e-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och blanketter för omsorg och stöd.

Ansökan om servicelägenhet
Här kan du ansöka om servicelägenhet.

Arbetsmarknadsenheten - ansökan
Här kan du göra en ansökan till arbetsmarknadsenheten.

Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan
Här kan du ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst, korttidsboende och trygghetslarm.

Bostadsanpassning - bidrag
Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för bostadsanpassning.
Här finns även en fullmakt som du och en handläggare kan underteckna om du behöver hjälp med att fylla i ansökan.

Försörjningsstöd - ansökan
Utifrån din ansökan och den information du lämnar utreder socialsekreteraren din rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är alltid ett sista alternativ och kan bli aktuellt först när alla dina egna tillgångar har använts och du har undersökt alla andra möjligheter att tillgodose behovet.

Hemtjänst - insatser med förenklad handläggning
Här kan du som är över 80 år ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning.

Jämkning i samband med dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende - ansökan
Här kan du ansöka om jämkning i samband med dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende.

Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning - intresseanmälan
Här kan du fylla i en intresseanmälan om du vill bli kontaktperson till personer med funktionsnedsättning.

Lagen om mottagande av asylsökande - ansökan om dagersättning enligt LMA
Lagen om mottagande av asylsökande - ansökan om särskilt bidrag enligt LMA
Här kan du som asylsökande ansöka om dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande).
Notera att ansökan bara avser dig som ansökt om uppehållstillstånd med gymnasielagen. Övriga asylsökande söker och erhåller ersättning från Migrationsverket.

LSS - förhandsbesked enligt 16 §
Här kan du ansöka om förhandsbesked enligt 16 § LSS.

LSS - insatser enligt 9 §
Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

Sidan uppdaterad 6 december 2019 Kommentera sidan