Du är här: Start/Kommun & Politik/E-tjänster / Blanketter/Bygg och taxefinansiering VA/fjärrvärme - e-tjänster och blanketter

Bygg och taxefinansiering VA/fjärrvärme - e-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och blanketter för bygg, VA och fjärrvärme.

Bygg

Bygg - ansökan om bygg-, rivnings- eller marklov (extern e-tjänst)
Bygg - ansökan om bygg-, rivnings- eller marklov (ifyllbar pdf)
Här kan du som byggherre eller fastighetsägare ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygg - anmälan kontrollansvarig (extern e-tjänst)
Bygg - anmälan kontrollansvarig
Här kan du som byggherre anmäla om kontrollansvarig.

Bygg - enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder (extern e-tjänst)
Bygg - enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder (ifyllbar pdf)
Här kan du som byggherre eller fastighetsägare ansöka om enklare byggärenden eller kompletteringsåtgärder, till exempel fasadändring, uterum, plank och mur.

Bygg - anmälan ej bygglovspliktig åtgärd (extern e-tjänst)
Bygg - anmälan ej bygglovspliktig åtgärd (ifyllbar pdf)
Här kan du göra din anmälan som inte kräver bygglov, exempelvis attefallsåtgärder.

Bygg - anmälan eldstad/rökkanal (extern e-tjänst)
Bygg - anmälan eldstad/rökkanal (ifyllbar pdf)
Här kan du som fastighetsägare göra en anmälan för eldstad eller rökkanal. OBS! Till anmälan ska bifogas planritning som visar rökkanalens placering och höjd ovan tak.

Bygg - skyltar och ljusanordningar (extern e-tjänst)
Bygg - skyltar och ljusanordningar
Här kan du som verksamhetsutövare ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Bygg - strandskyddsdispens (extern e-tjänst)
Bygg - strandskyddsdispens
Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din ansökan om strandskyddsdispens.

Bygg - förhandsbesked (extern e-tjänst)
Bygg - förhandsbesked (ifyllbar pdf)
När du ska bygga en ny bostad utanför detaljplanerat område kan du behöva söka ett förhandsbesked.

Bygg - planbesked (extern e-tjänst)
Bygg - planbesked
Här kan du som har önskemål att kommunen ska göra en ny, ändra i en befintlig eller upphäva en detaljplan ansöka om eller begära planbesked.

Bygg - anmälan - teknisk beskrivning (extern e-tjänst)
Bygg - anmälan - teknisk beskrivning
Här kan du som ska bygga, renovera eller riva, fylla i bilagan "tekniska beskrivning" som ska användas till bygglov och anmälan.

Bygg - begäran om slutbesked (extern e-tjänst)
Bygg - begäran om slutbesked
Här kan du som byggherre begära om slutbesked.

Bygg - anmälan - VA-installation teknisk beskrivning (extern e-tjänst)
Bygg - anmälan - VA-installation teknisk beskrivning
Här kan du beskriva VA-installationen ur ett tekniskt perspektiv.

Sök i kommunkarta
Här kan du söka platser och adresser i Mörbylånga kommun.

 

Taxefinansiering VA/fjärrvärme

Inkopplig av kommunalt vatten och avlopp (e-tjänst)
Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp (blankett)
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan.

Vattenmätarställning
Här kan du rapportera din vattenmätarställning.

Flyttanmälan, ägarbyte fastighet - VA och fjärrvärme
Här kan du anmäla om flytt, ägarbyte av fastighet.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift - ansökan
Här kan du som fastighetsägare ansöka om avbetalning hos kommun.

Sidan uppdaterad 4 februari 2020 Kommentera sidan