Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Viktiga ämnen i fokus i Mörbylånga kommuns julkalender

Viktiga ämnen i fokus i Mörbylånga kommuns julkalender

PRESSMEDDELANDE: Precis som 2018 kommer Mörbylånga kommun ha en julkalender i sociala medier, Facebook och Linkedin. Förra året berättade 24 olika medarbetare om vad de gör på arbetet.

I år förflyttas fokus från de egna funktionerna i kommunen till Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld till år 2030. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål som även Mörbylånga kommun arbetar med i det dagliga arbetet.

Men vad gör våra verksamheter för att uppnå målen? Det berättar våra medarbetare om i årets julkalender.

– Vi vill ge medborgarna en större insyn i vad våra medarbetare gör. Att det i år blir verksamheternas berättelse om hur de arbetar mot Agenda 2030 tycker jag var självklart när idén kom upp. Med hög kvalité på inspelningarna och intressanta föredrag hoppas vi att många följer julkalendern i år, säger Kim Ahlqvist, kommunikationschef.

Linn Bergsten Ahrens arbetar som hållbarhetsstrateg i Mörbylånga kommun och är den som har huvudansvaret för Agenda 2030. Det var Linn som kom med idén att julkalendern i år skulle handla om Agenda 2030. Hon menar att det är viktigt att belysa vilka 17 mål kommunen arbetar mot och hur det görs.

– Alla verksamheter i kommunen är med och bidrar till de här gemensamma målen. Sedan gör alla det med lite olika arbetsinsatser. Men det är inte bara internt i våra verksamheter vi vill sprida kunskapen om hållbarhet och Agenda 2030 utan också ut i kommunen till våra invånare. Vi har företagare, myndigheter och andra organisationer som arbetar mot detta precis som vi, säger Linn Bergsten Ahrens.

Alla avsnitt kommer att publiceras klockan 07.00 varje dag på Mörbylånga kommuns officiella Facebook och Linkedin.

Sidan uppdaterad 29 november 2019 Kommentera sidan