Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Vädjan till lantbrukare: Ha beredskap

Vädjan till lantbrukare: Ha beredskap

Med anledning av den svåra torkan riktar Ölands räddningstjänst en vädjan till lantbrukare om att ha beredskap för att snabbt kunna göra en första insats vid händelse av gnistor eller brand.

Då det är extremt torrt är risken för brand i skog och mark mycket stor. En liten gnista kan snabbt få stora konsekvenser. För att undvika bränder och vara beredd om det händer något vid arbete på fältet/åkern, till exempel vid tröskning, uppmanar räddningstjänsten att man har beredskap i form av till exempel en traktor med påkopplad harv eller dylikt eller fylld svämtunna.

Ölands räddningstjänst vill också påminna allmänheten om det utfärdade eldningsförbudet på hela Öland som gäller tillsvidare. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att göra upp eld i skog, mark och på villatomter. Grillning är dock tillåtet i särskilt anordnade grillar som är väl avskilda från marken under förutsättning att man tar det mycket försiktigt.

Mer information
Den 5 juli gick MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut med en myndighetsmeddelande för att varna om den extrema brandrisk som råder i delar av landet.

Länsstyrelsen i Kalmar län och räddningstjänsterna har tidigare gått ut med en uppmaning att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Sidan uppdaterad 17 juli 2018 Kommentera sidan