Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Satsningar på schemaplanering – första steget mot heltid som norm

Satsningar på schemaplanering – första steget mot heltid som norm

Mörbylånga kommun har som många andra kommuner börjat förverkliga handlingsplanen för heltid som norm. Som ett första steg satsar kommunen på schemaplanering. Målet är att se till att personalresurserna används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.

– Att ställa om till heltid är en lång process, därför måste vi börja nu. Den här satsningen är en första avgörande pusselbit på väg mot målet. Genom att ha en väl genomtänkt bemanning förbättras arbetsmiljön för medarbetarna, kontinuiteten och kvaliteten för brukarna och vi får en ekonomi som är hållbar på sikt, säger Josefin Bengtsson, utvecklingschef Vård och omsorg.

Ett effektivare planeringverktyg

En ny version av det befintliga systemet, Time Care, skapar automatiskt ett schema utifrån en angiven behovsgraf samt aktuella lagar och regler gällande arbetstid.

– Syftet med uppgraderingen är effektivisera schemaplaneringen för att skapa utrymme för fler heltider. Behovet av timvikarier kommer alltid att finnas, de är viktiga för oss, men i mindre omfattning när vi använder tillsvidareanställda medarbetare på ett mer effektivt sätt. Systemet kommer helt enkelt hjälpa oss att vara smartare och bättre från början, säger Josefin Bengtsson.

Fokus på information, delaktighet och arbetsmiljö

Både Mörbylånga kommun och Kommunal ser fram emot att tillsammans ta steg för steg mot målet. För att processen och förändringen ska vara hållbar är information, delaktighet och arbetsmiljö viktigt.

Tisdagen den 21 augusti presenterades de kommande förändringarna via ett utskick till personalen som bland annat innebär att:

  • timvikarier själva kan registrera när de är tillgängliga istället för att bli sökta på telefon/sms
  • att chefer och medarbetare får tillgång till Time Care från datorn, surfplattan eller telefonen
  • även LSS-verksamheterna ska anslutas till vikariepoolen
  • enhetscheferna genom en utbildning får kunskap om smart, hälsosam och flexibel schemaläggning.

Kommunal Öland har fått information vid ett tillfälle och det tas upp i Samverkan vård och omsorg.

– Kommunal krävde att arbetsgivarparten ska hålla ett informationsmöte för all personal som berörs, vilket kommer hållas 6 september, säger Kommunal Ölands ordförande Birgitta Roskvist. MBL-förhandlingar kommer naturligtvis ske under den tid som detta sjösätts.

– Ur arbetsmiljösynpunkt är det särskilt viktigt att riskbedömningar med handlingsplaner nu görs tillsammans med arbetsplats- och skyddsombud i verksamheterna, säger arbetsmiljöansvarig Pia Holgersson, Kommunal.

Mer information

Den 9 januari 2018 skickade Mörbylånga kommun ut ett pressmeddelande om att kommunstyrelsen beslutade att anta en handlingsplan för Heltidsresan för anställda inom Kommunals avtalsområde.

Handlingsplanen beskriver hur andelen medarbetare inom Kommunals avtalsområde som arbetar heltid ska öka. Den innehåller också en nulägesanalys, en prognos för rekryteringsbehov i Mörbylånga kommun 2018-2021 och strategier för hur resurserna, arbetsuppgifterna och organisationen behöver anpassas för att uppnå målen.

Bakgrunden till handlingsplanen är en överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där målet är att heltid ska vara en norm i kommuner och landsting senast år 2021. Överenskommelsen innebär inte att heltid är något tvingande utan är en möjlighet för de som så önskar.

Överenskommelsen gäller tre mål:

  • alla som nyanställs ska erbjudas heltid
  • alla deltidsanställda ska erbjudas heltid
  • fler av de som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag, ska eftersträva heltidsarbete.
Sidan uppdaterad 22 augusti 2018 Kommentera sidan