Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Så ska Mörbylånga kommun förbättra företagsklimatet

Så ska Mörbylånga kommun förbättra företagsklimatet

Mörbylånga kommun har under flera år fått relativt låga betyg i de undersökningar, gällande företagsklimat, som genomförs årligen av olika aktörer. Myndighetsutövningen som sådan har dock uppfattats som en positiv upplevelse, och har resulterat i ett högt Nöjd Kund Index.

– Vi har bestämt oss för att förbättra företagsklimatet i Mörbylånga kommun. Vi gör många bra saker men är långt ifrån nöjda. Under våren har ett 50-tal tjänstemän och politiker medverkat i Sveriges kommuner och landstings (SKL) utbildning "Förenkla – helt enkelt". Den har bidragit till en samsyn och handlingsplan om vad vi behöver göra för att förbättra vår service till medborgare och företag, säger Ann Willsund.

Förutom att se över de interna processerna har kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) och kommundirektören Ann Willsund besökt de elva största företagen (sett till antalet anställa) i kommunen. Syftet har varit att utifrån företagens perspektiv skapa ökad förståelse för företagandets villkor.

– Utifrån dessa samtal har en tydlig bild vuxit fram vad som behöver förbättras för att företagen ska uppleva ett bättre företagsklimat, säger Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Detta kommer Mörbylånga kommun att prioritera framöver:

  1. Rekrytera en näringslivschef
  2. En servicepolicy som förtydligar uppdraget som kommunanställd.
  3. En "en väg in-lots" i kontakt med kommunen i etableringsärenden och företagskontakter.
  4. Förbättra kommunens beredskap på expansion genom att utöka kommunens markreserver samt möta önskemål om att bosätta sig i vår kommun.
  5. Träffar med kommunen utifrån olika branschintressen samt att erbjuda återkommande träffar med kommunledning för att ta del av kommunens planer i strategiskt viktiga frågor.
  6. Förbättra och effektivisera processerna hos oss. Störst behov finns det just nu på plan- och bygglovsavdelningen.
Sidan uppdaterad 19 juni 2018 Kommentera sidan