Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Projektledare anställs för Kraftsamling Sydöland

Projektledare anställs för Kraftsamling Sydöland

PRESSMEDDELANDE: Sedan beskedet om Cementas eventuella avveckling i Degerhamn har arbetet med ”Kraftsamling Sydöland” tagit fart. En arbetsgrupp har bildats som består av Ulf Kyrling, projektledare, Eva Engström, landsbygdsutvecklare, Anna Gustafsson, samordnare för arbetsmarknads- och integrationsenheten samt Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare.

Ulf Kyrling knyts upp på 50 procent medan Eva Engström och Anna Gustafsson kommer arbeta 25 procent vardera. Susanne Bredesjö Budge kommer vara resurs i arbetsgruppen.

Som ett första steg i projektet kommer före detta Ateljé Liz lokaler i Södra Möckleby att bli arbetsplatsen och samlingspunkten för Kraftsamling Sydöland.

– Vår målgrupp är de boende på södra Öland, men även människor som kan tänka sig att flytta dit. Verksamheter som redan finns på Sydöland i dag, men även hitta tillvägagångssätt för att locka fler verksamheter att etablera sig här. Ytterligare en målgrupp är alla besökare som kommer till södra Öland, säger Ulf Kyrling, som har mångårig erfarenhet från arbete med utvecklingsfrågor, såväl på kommunal som på regional nivå.

Arbetsgruppen kommer att fokusera på fyra stycken huvudrubriker under 2019:

  • Företagsutveckling för redan existerande företag på södra Öland.
  • Nyföretagande och rekrytering av verksamheter.
  • Landsbygdsutveckling.
  • Information och marknadsföring.

Projektet pågår under hela 2019 och arbetsgruppens mål är att fokusera på södra Ölands utveckling på både kort och lång sikt. Arbetsgruppen kommer kontinuerligt att rapportera till styrgruppen.

– Nu är det viktigt att regionala och kommunala aktörer arbetar tillsammans med engagerade människor och verksamheter på södra Öland, säger Ulf Kyrling.

Sidan uppdaterad 18 januari 2019 Kommentera sidan