Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Pressmeddelande angående hyrorna i våra särskilda boenden

Pressmeddelande angående hyrorna i våra särskilda boenden

PRESSMEDDELANDE: Med anledning av bristande kommunikation med brukare, anhöriga och medarbetare kommer här en bakgrund till de höjda hyresnivåerna på kommunens särskilda boenden.

Bakgrund

2005 fattade Mörbylånga kommun ett beslut att hyrorna för samtliga särskilda boendeplatser skulle följa Pensionsmyndighetens hyrestak för bostadstillägg. I samband med detta justerades hyrorna till dåvarande nivå. Sedan dess har hyrorna inte justerats och följt Pensionsmyndighetens hyrestak för bostadstillägg.

Därför genomfördes en översyn under 2018. Översynen hade som inriktning att höja hyrorna men att i samband med detta fastställa hyror sett till standard i de olika boendena. Vissa hade både uteplats, kök och tvättmöjligheter, andra hade bara badrum. Men hyrorna var snarlika. I samband med denna översyn justerades hyrorna utifrån de olika standarderna med tillägg för storlek på de gemensamma ytorna. Taket var fortfarande Pensionsmyndighetens hyrestak för bostadstillägg vilket innebar att till exempel Äppelvägens nya grundhyra rabatterades med cirka 800 kronor för att inte överstiga taket som då låg på 5 600 kronor. Beslut fattades av politiken att hyrorna fortsatt skulle följa detta tak.

– Denna modell visade sig inte vara korrekt ur ett juridiskt perspektiv då hyressättningen ska utgå från bruksvärde och sedan subventioneras ner till en av kommunen fastställd maxhyra, i vårt fall Pensionsmyndighetens hyrestak. Då hyrorna ännu inte fullt ut kommit ifatt bruksvärdet, justerades dessa i samband med översynen inför 2020. Samtidigt fattades det beslut om att följande år följa Sveriges Allmännyttas hyresjusteringar och då behövde vi ha ett fast pris per kvadratmeter och hus. Beslutet om hyreshöjningarnas storlek antogs av socialnämnden i september 2019, säger Mathias Karlsson (S), socialnämndens ordförande.

Under senare delen av hösten aviserade Pensionsmyndigheten en höjning av sitt hyrestak till 7 000 kronor.

Ärendet med hyreshöjning skulle sedan först till kommunstyrelsen och sedan till fullmäktige för att fastställas innan förvaltningen kunde gå ut med information. Målsättningen var att detta beslut skulle fastställas i kommunfullmäktige i november men dessvärre kom ärendet aldrig med på dagordningen och fick vänta till sammanträdet i december. Den 16 december fattade kommunfullmäktige beslutet att höjningen skulle genomföras 1 januari 2020.

– Då hade förvaltningen en vecka på sig att få ut de nya fakturorna samt informationen till alla hyresgäster för att hinna innan årsskiftet. Utifrån postgången kan vissa personer därför ha fått fakturan innan informationen kommit fram, vilket är olycklig och detta beklagar vi, säger Pernilla Ekholm Slottner, omsorgschef.

Hur påverkar det mig?

Har du rätt till fullt bostadstillägg kan du som mest få 6 540 kronor i bidrag vid en hyra på 7 000 kronor enligt nedanstående regler. De 460 kronor du inte får bidrag till minskar ditt avgiftsutrymme.

Till exempel så sänktes omvårdnadsavgifterna med i snitt 388 kronor per boende på just Äppelvägen i samband med hyreshöjningen.

Utdrag från Pensionsmyndigheten:

Nivån för taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, höjs till 7 000 kronor per månad för ogifta och 3 500 kronor per månad för gifta. Samtidigt införs förändringar av ersättningsgraden för bostadstillägg. Detta innebär att bostadskostnaden ersätts enligt nedan:

100 procent upp till 3 000 kronor, 3 000+
90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor samt 1 800+
70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor. 1 400+ nedanstående t ex 340 =6 540

Tilläggsbeloppet finns kvar. Det innebär att det på bostadskostnaden läggs till ett belopp med 340 kronor per månad för ogifta och 170 kronor per månad för gifta

Sidan uppdaterad 13 februari 2020 Kommentera sidan