Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Positivt resultat i Mörbylånga kommuns delårsrapport

Positivt resultat i Mörbylånga kommuns delårsrapport

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun summerar årets första åtta månader i delårsrapporten som visar på ett positivt resultat med 42 miljoner kronor.

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 19 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Det är väldigt glädjande att vi går mot ett resultat som är bättre än förväntat. Jag vill att alla kommunens verksamheter ska känna att de har bidragit till detta, säger Ann Willsund, kommundirektör.

– Precis som många andra kommuner står vi inför fler utmaningar framöver, därför är det viktigt att vi går in i ett nytt budgetår med en positiv prognos bakom oss, kommenterar Åsa Bejvall, ekonomichef.

Viktiga händelser under perioden

Såhär förklarar ekonomichefen Åsa Bejvall några orsaker till resultatet.

– Bland annat har vi sett att sjukfrånvaron har minskat, vilket vi vet påverkar resultatet. Vi har också blivit mer effektiva när det gäller inköp och processer vilket påverkar våra kostnader i positiv riktning. Kommunens skatteintäkter bedöms bli lägre än budgeterat men vi ser samtidigt att räntenivån för våra lån har varit gynnsamma under året, säger Åsa Bejvall.

– Genom en god samverkan mellan integrations- och arbetsmarknadsenheten har fler nyanlända snabbt fått arbete. Vi är ledande i länet på detta, säger Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsområdeschef för vård och omsorg. När en större del av befolkningen arbetar ökar skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för det ekonomiska biståndet minskar.

Under året har försäljningen av tomter och markområden gått bättre än förväntat vilket har betytt ett välkommet överskott.

Sidan uppdaterad 3 oktober 2018 Kommentera sidan